Bad-Boy


Sony Ericsson BRAVIA S004
   --> Sony Ericsson BRAVIA S004
Sony Ericsson S003
   --> Sony Ericsson S003
Sony Ericsson Zylo
   --> Sony Ericsson Zylo
Sony Ericsson Spiro
   --> Sony Ericsson Spiro
Sony Ericsson XPERIA X10 mini pro
   --> Sony Ericsson XPERIA X10 mini pro
Sony Ericsson XPERIA X10 mini
   --> Sony Ericsson XPERIA X10 mini
Sony Ericsson (Vivaz pro(Kanna
   --> Sony Ericsson (Vivaz pro(Kanna
Sony Ericsson Aspen
   --> Sony Ericsson Aspen
Sony Ericsson Vivaz
   --> Sony Ericsson Vivaz
Sony Ericsson Hazel
   --> Sony Ericsson Hazel
Sony Ericsson Elm
   --> Sony Ericsson Elm
Sony Ericsson XPERIA X10
   --> Sony Ericsson XPERIA X10
Sony Ericsson Xperia Pureness
   --> Sony Ericsson Xperia Pureness
Sony Ericsson Jalou D&G edition
   --> Sony Ericsson Jalou D&G edition
Sony Ericsson Jalou
   --> Sony Ericsson Jalou
Sony Ericsson T715
   --> Sony Ericsson T715
Sony Ericsson C901 GreenHeart
   --> Sony Ericsson C901 GreenHeart
Sony Ericsson J105 Naite
   --> Sony Ericsson J105 Naite
Sony Ericsson Aino
   --> Sony Ericsson Aino
Sony Ericsson Yari
   --> Sony Ericsson Yari
Sony Ericsson Satio - Idou
   --> Sony Ericsson Satio - Idou
Sony Ericsson S312
   --> Sony Ericsson S312
Sony Ericsson W205
   --> Sony Ericsson W205
Sony Ericsson T707
   --> Sony Ericsson T707
Sony Ericsson W995
   --> Sony Ericsson W995
Sony Ericsson C903
   --> Sony Ericsson C903
Sony Ericsson XPERIA X2
   --> Sony Ericsson XPERIA X2
Sony Ericsson C901
   --> Sony Ericsson C901
Sony Ericsson W395
   --> Sony Ericsson W395
Sony Ericsson C510
   --> Sony Ericsson C510
Sony Ericsson W508
   --> Sony Ericsson W508
Sony Ericsson W715
   --> Sony Ericsson W715
Sony Ericsson W705
   --> Sony Ericsson W705
Sony Ericsson G705
   --> Sony Ericsson G705
Sony Ericsson T700
   --> Sony Ericsson T700
Sony Ericsson W902
   --> Sony Ericsson W902
Sony Ericsson W595
   --> Sony Ericsson W595
Sony Ericsson W302
   --> Sony Ericsson W302
Sony Ericsson C905
   --> Sony Ericsson C905
Sony Ericsson S302
   --> Sony Ericsson S302
نوشته شده در جمعه ۷ خرداد۱۳۸۹ساعت 14:57 توسط Bad-Boy|

Nokia X2
   --> Nokia X2
Nokia N8
   --> Nokia N8
Nokia X5
   --> Nokia X5
Nokia C6
   --> Nokia C6
Nokia E5
   --> Nokia E5
Nokia C3
   --> Nokia C3
Nokia C5
   --> Nokia C5
Nokia 6303i classic
   --> Nokia 6303i classic
Nokia X6 16GB
   --> Nokia X6 16GB
Nokia 5235Comes With Music
   --> Nokia 5235Comes With Music
Nokia 2710Navigation Edition
   --> Nokia 2710Navigation Edition
Nokia 6700slide
   --> Nokia 6700slide
Nokia 7230
   --> Nokia 7230
Nokia  5330Mobile TV Edition
   --> Nokia 5330Mobile TV Edition
Nokia 2690
   --> Nokia 2690
Nokia 2220
   --> Nokia 2220
Nokia 1800
   --> Nokia 1800
Nokia 1616
   --> Nokia 1616
Nokia 1280
   --> Nokia 1280
Nokia 6788
   --> Nokia 6788
Nokia X6
   --> Nokia X6
Nokia X3
   --> Nokia X3
Nokia N97 Mini
   --> Nokia N97 Mini
Nokia N900
   --> Nokia N900
Nokia 5230
   --> Nokia 5230
Nokia 5800Navigation Edition
   --> Nokia 5800Navigation Edition
Nokia 6760slide
   --> Nokia 6760slide
Nokia 6790Surge
   --> Nokia 6790Surge
Nokia 3720classic
   --> Nokia 3720classic
Nokia 5530XpressMusic
   --> Nokia 5530XpressMusic
Nokia E72
   --> Nokia E72
Nokia 3710fold
   --> Nokia 3710fold
Nokia 6730classic
   --> Nokia 6730classic
Nokia 6600i slide
   --> Nokia 6600i slide
Nokia Mural
   --> Nokia Mural
Nokia 7020
   --> Nokia 7020
Nokia 2720fold
   --> Nokia 2720fold
Nokia 2730classic
   --> Nokia 2730classic
Nokia E52
   --> Nokia E52
Nokia 6216classic
   --> Nokia 6216classic
Nokia 5730XpressMusic
   --> Nokia 5730XpressMusic
Nokia 5330XpressMusic
   --> Nokia 5330XpressMusic
Nokia 5030XpressRadio
   --> Nokia 5030XpressRadio
Nokia N86 8MP
   --> Nokia N86 8MP
Nokia E75
   --> Nokia E75
Nokia E55
   --> Nokia E55
Nokia 6720classic
   --> Nokia 6720classic
Nokia 6710Navigator
   --> Nokia 6710Navigator
Nokia 5630XpressMusic
   --> Nokia 5630XpressMusic
Nokia 6700classic
   --> Nokia 6700classic
Nokia 6303classic
   --> Nokia 6303classic
Nokia 2700classic
   --> Nokia 2700classic
Nokia 6208c
   --> Nokia 6208c
Nokia 8800Gold Arte
   --> Nokia 8800Gold Arte
Nokia N97
   --> Nokia N97
Nokia 6260slide
   --> Nokia 6260slide
Nokia E63
   --> Nokia E63
Nokia 7100Supernova
   --> Nokia 7100Supernova
Nokia 5130XpressMusic
   --> Nokia 5130XpressMusic
Nokia 2330classic
   --> Nokia 2330classic
Nokia 2323classic
   --> Nokia 2323classic
Nokia 1661
   --> Nokia 1661
Nokia 1202
   --> Nokia 1202
Nokia 5800XpressMusic
   --> Nokia 5800XpressMusic
Nokia N85
   --> Nokia N85
Nokia N79
   --> Nokia N79
Nokia 8800Carbon Arte
   --> Nokia 8800Carbon Arte
Nokia 3610fold
   --> Nokia 3610fold
Nokia 7610Supernova
   --> Nokia 7610Supernova
Nokia 7510Supernova
   --> Nokia 7510Supernova
Nokia 7310Supernova
   --> Nokia 7310Supernova
Nokia 7210Supernova
   --> Nokia 7210Supernova
Nokia E71
   --> Nokia E71
Nokia E66
   --> Nokia E66
Nokia 6600slide
   --> Nokia 6600slide
Nokia 6600fold
   --> Nokia 6600fold
Nokia 3600slide
   --> Nokia 3600slide
Nokia 5320XpressMusic
   --> Nokia 5320XpressMusic
Nokia 5220XpressMusic
   --> Nokia 5220XpressMusic
Nokia 6212classic
   --> Nokia 6212classic
Nokia 5000
   --> Nokia 5000
Nokia 7070Prism
   --> Nokia 7070Prism
Nokia 2680slide
   --> Nokia 2680slide
Nokia 1680classic
   --> Nokia 1680classic
Nokia 6300i
   --> Nokia 6300i
Nokia N96
   --> Nokia N96
Nokia N78
   --> Nokia N78
Nokia 6220classic
   --> Nokia 6220classic
Nokia 6210Navigator
   --> Nokia 6210Navigator
Nokia 6124classic
   --> Nokia 6124classic
Nokia 6650Fold
   --> Nokia 6650Fold
Nokia 3555
   --> Nokia 3555
Nokia 3120classic
   --> Nokia 3120classic
Nokia 7900Crystal Prism
   --> Nokia 7900Crystal Prism
Nokia 2600classic
   --> Nokia 2600classic
Nokia 1209
   --> Nokia 1209
Nokia 3110Evolve
   --> Nokia 3110Evolve
Nokia N82
   --> Nokia N82
Nokia 8800Sapphire Arte
   --> Nokia 8800Sapphire Arte
Nokia 8800Arte
   --> Nokia 8800Arte
Nokia 6301
   --> Nokia 6301
Nokia E51
   --> Nokia E51
Nokia E51 camera-free
   --> Nokia E51 camera-free
Nokia N81 8GB
   --> Nokia N81 8GB
Nokia N81
   --> Nokia N81
Nokia N95 8GB
   --> Nokia N95 8GB
Nokia 5610
   --> Nokia 5610
Nokia 5310
   --> Nokia 5310
Nokia 6555
   --> Nokia 6555
Nokia 7900Prism
   --> Nokia 7900Prism
Nokia 7500Prism
   --> Nokia 7500Prism
Nokia 8600Luna
   --> Nokia 8600Luna
Nokia 6500slide
   --> Nokia 6500slide
Nokia 6500classic
   --> Nokia 6500classic
Nokia 3500classic
   --> Nokia 3500classic
Nokia 2630
   --> Nokia 2630
Nokia 6267
   --> Nokia 6267
Nokia 2760
   --> Nokia 2760
Nokia 2660
   --> Nokia 2660
Nokia 1650
   --> Nokia 1650

نوشته شده در جمعه ۷ خرداد۱۳۸۹ساعت 14:49 توسط Bad-Boy|

دانایی را پرسیدند:


محبوب ترین عدد در اینترنت چیست ؟


فرمود:


18+


چرا که وقتی خلایق آن را بینند،


بی‌اختیار عنان از کف دهند


و


چشم‌ها را گشاد گردانند


و


آب از دهانشان چکه نماید


و


دست‌هایشان همی لرزد


و


در صورتی که لازم باشد از مرزها گذر کنند


و


در آخر نیز یا دست از پا درازتر باشند


و


یا احساس دست از پا درازتری نمایند

و


من همچنان در عجبم از راز این عدد

 
نوشته شده در جمعه ۷ خرداد۱۳۸۹ساعت 14:40 توسط Bad-Boy|در اين تاپيك در مورد زندگي نامه خانم گوگوش صحبت ميكنيم


زندگینامه گوگوش نام دخترِ بهار، فایقه است ، فایقه آتشین ، اما از همان کودکی ، گوگوش صدایش کردند و گوگوش، نامی ارمنی ست . پدرش صابر آتشین ، از آذربایجان ایران بود و مادرش از آذربایجان شوروی و دوستان شان، یعنى کسانی که از مهاجرین بودند بیش تر ارمنی – مسیحى بودند و اسم هایى چون نینوش ، مینوش و گوگوش بین شان بسیار مرسوم بود و به همین دلیل پدرش ، اسم گوگوش را برای دخترک زیبا انتخاب کرد و قصدشان این بود که در شناسنامه هم گوگوش باشد اما ثبت احوال این اجازه را نداد.گوگوش بر طبق تاریخى که در شناسنامه اش ثبت شده ، هیجدهم بهمن ماه سال 1329به دنیا آمد اما خود می گوید که بنابر گفته ی مادرش روز پانزدهم اردیبهشت به دنیا آمده بنابراین گوگوش تنها هنرمندی است که برای دوستدارانش هم تولدِ بهاره دارد و هم تولد زمستانه.دخترک زیبا در خیابان سرچشمه ی تهران به دنیا آمد . پدرش درتهران و شهرهای بزرگ و کوچک ، برنامه های هنری اجرا می کرد.
دو ساله بود که همراه پدر به روی صحنه رفت ، اما نه برای آوازخواندن ، پدرش آکروبات می کرد و وقتی حس کرد که دخترک می تواند روی پا بایستد از او به عنوان پارتنر استفاده کرد به این ترتیب که پایههای دو صندلی را روی هم می گذاشت و دخترک را روی صندلی بالایى می نشاند و صندلی پایینى را گاهی با چانه و گاهی هم با دندان بلند می کرد.یک بار در حین اجرای برنامه ، صندلی از چانه اش لیز خورد ودختر کوچولو از بالای صندلی به پایین پرت شد اما بین زمین و هوا ، پدرش موهای دخترک را گرفت و از افتادنش به پایین جلوگیرى کرد بعد از این ماجرا ، گوگوش دیگر بالای صندلی نرفت.در همان سنِ دو ساله گی ، اگر صفحه ای را یکى دو بار گوش می داد می توانست مثل خود خواننده بخواند و زیر و بم آهنگ را رعایت کند ، شعرِ ترانه را هم زود از بر می شد .پدرش می گفت : استعدادی در این بچه بودکه من می دانستم روزی شکوفه می کند و به گُل می نشیند. وقتی گوگوش دوساله بود ، صابر آتشین از همسرش جدا شد و سرپرستی گوگوش و برادر کوچک ترش را به عهده گرفت .
به این ترتیب ، گوگوش و برادرش با پدرشان زندگی می کردند و به همین دلیل ، هر جا که صابر آتشین برنامه داشت گوگوش هم حضور داشت و به طور مداوم ، برنامه های خواننده های معروف آن زمان مثل دلکش پوران ، غزال و آقای جبلی را می دید و آواز خواندن آنها را به زیبایى تقلید می کرد. صابر آتشین وقتی این استعداد را در گوگوش دید تصمیم گرفت که دخترک زیبا را روی صحنه بگذارد .گوگوش کوچولو ، سه ساله بود ، کوچک تر از آن بود که حس کند روی صحنه برنامه اجرا می کند به همین دلیل وقتی که بزرگ تر شد، صحنه برایش عادی شد ، روی صحنه احساس می کرد که در خانه اش است ... گوگوش می گوید:
»یادمه که از همان بچه گی ، جلوی تماشاگرها بی آن که خودمو ببازم برنامه اجرا می کردم ، توی یک پادگان نظامی اون همه آدم نشسته بود و من خیلى راحت خوندم ، همه تعجب کرده بودند از اون سال ها تا حالا ، با شنونده ها و تماشاگران بسیاری رو به رو بودم.»بدین ترتیب ، دخترک سه ساله روی صحنه رفت که آواز بخواند ،اما کوچولوتر از آن بود که قدش به میکروفن برسد به همین دلیل زیر پایش یک صندلی گذاشتند ، اما باز هم قدش به میکروفن نمی رسید و آن قدرخودش را بالا می کشید که به میکروفن برسد.
گوگوش سه ساله، روی صحنه، ترانه های دلکش ، پوران ، مرضیه و مصطفی پایان را ماهرانه تقلید می کرد خودش می گوید که معنی کلمات رانمی فهمیدم ، فقط می خواندم. از همان زمان در کارش به موفقیت چشم گیری دست یافت و دستمُزدش ، چند برابرِ دست مُزد پدر شد . تا مدتی با پدرش دو نفری برنامه اجرا میکردند ، اما بعد پدرش به مرور کارش را کنار گذاشت و گوگوش از سنِ چهارساله گی به شکلِ رسمی نان آورِ خانه شد.به این ترتیب ، هر شب روی صحنه رفتن و آواز خواندن و اجرای برنامه در شهرهای مختلف ادامه پیدا کرد . در سال های بعد که زمان مدرسه رفتن بود ، اولین بار کلاس اول را در مدرسه ی دل شاد در خیابان مولوی تهران شروع کرد صبح ها به مدرسه می رفت و عصر ها برنامه اجرا می کرد و تا ساعت دوازده ی شب بیدار بود چنان که وسط های شب در هر جایى که برنامه داشت وقتی خوابش می بُرد ، نوبت برنامه اش که می رسید از خواب بیدارش می کردند و روی صحنه می رفت .

دختر کوچولوی هنرمند وقتی به شش ساله گی رسید پدرش برای بار سوم ازدواج کرد که این ازدواج تاثیر زیادی بر زنده گی گوگوش گذاشت و تا روزِازدواج خودِ گوگوش ، با این خانم یعنى همسرِ پدرش یا به عبارتی ، نامادری ، زندگی می کرد .نامادری گوگوش صاحب دو پسر شد که یکى از این پسرها را گوگوش کوچولو که خود بچه ای بیش نبود ، بزرگ کرد دخترک زیبا ، با وجودِ سن کم ، هم مدرسه می رفت ، هم شب ها برنامه اجرا می کرد و زمانی هم که در خانه بود مسئول مراقبت از بچه و انجام برخی از کارهای خانه بود.
ادامه ی تحصیل برای گوگوش بسیار دشوار بود ، چون مجبور بود تکلیف های مدرسه اش را پشت صحنه ی مکانی که برنامه داشت انجام دهد ، شب ها دیر می خوابید و صبح زود هم باید بیدار می شد و به مدرسه می رفت و این از عهده و توان بچه ای در سن و سال او خارج بود ، به همین دلیل ، در مدرسه زنگ اول را خواب بود.معلم ها که شرایط او را می دانستند به او اجازه می دادند که زنگ اول را سر کلاس بخوابد . در عین حال، مجبور بود برای اجرای برنامه با پدرش به شهر های مختلف سفر کند و به همراه این همه مشغله بازیگرِ فیلم های سینمایى هم بود با این مشکلات و دشواری ها ، تحصیلات ابتدایى را به هر زحمتی بود تمام کرد اما فعالیت های هنری به او این فرصت را ندادکه به تحصیلاتش ادامه دهد و به ناچار مدرسه را ترک کرد اما زبان انگلیسى را خیلى خوب یاد گرفت.
خبرنگار مجله ی امید ایران ، در همان روزها می نویسد :» سردبیر ، ناگهانی و با عجله از من خواسته بود که رپرتاژ مفصلی از گوگوش تهیه کنم و به همین دلیل ، شبانه به پشت صحنه ی تئاتر رفتم . گوگوش در کنارِ آینه ، پشت میزى نشسته بود و با دست چپ ، مشغول مشق نوشتن بود و در همان جا، من گفت و گو را شروع کردم . درست در لحظه ای که مدیرِ تئاتر به او اخطار کرد : گوگوش نوبت توست او با عجله روی سن رفت و از پی آن صدای دست زدن ها و ابرازِ احساسات مردم را شنیدم و دیگر هیچ ... »

پنج سال بعد از این گفت و گو ، مجله ی امید ایران در گفت و گوی دیگری که با گوگوش داشت می نویسد :«وقتی وارد اتاق گوگوش شدم داشت با عروسک هایش بازی می کرد وصدای یک خواننده ی اسپانیولی به گوش می رسید و من بی اختیار به یاد ملاقات گذشته مان افتادم ، پنج سال پیش و پشت صحنه ی تئاتر... از اتاق او حرف بزنیم : یک اتاق کوچک و تمیز و قشنگ بود ، در سمت راست ، تخت خواب ودر مقابل ، کمد لباس هایش قرار داشت و بعد از آن آلبوم های عکس و عروسک ها و عکس های خودش که به گوشه و کنارِ دیوارها آویزان کرده و بعد کلکسیون قوطی سیگار و یک عکسِ اختصاصی و حقیقی از حضرت امیرالمومنین که می گفت از موزه ی پاریس برای او فرستاده شده وبعد میز غذا خوری و یکى دو صندلی ، اتاقی ساده و مشغول کننده بود. آدم هر چه بیش تر می خواست ، بیش تر می جست . مخصوصن در قفسه ی کتاب ها و مجلاتش ، همه چیز پیدا می شد و معلوم بود گوگوش در اوقات فراغت یا کتاب می خواند و یا مجله و بعد از این ها صفحه هایى از خوانندگان اسپانیولی که نماینده ی روحیه ی جوان و پُر هیجان و غمگین گوگوش است.


سینما
گوگوش در هفت ساله گی ، اولین فیلم سینمایى خود را بازی کرد . در این فیلم که بیم و امید نام داشت گوگوش هفت ساله ، ایفاگرِ نقش اول فیلم بود و بعد از آن ، فیلم فرشته ی فراری که باز هم عهده دارِ نقش اول بود.در اوایل بازیگری اش ، گفت و گوی مفصلی با گوگوش در مجله ی امیدایران سال 1345 به چاپ رسید و این در حالی بود که گوگوش فقط در چهار فیلم ، بیم و امید ، فرشته ی فراری ، پرتگاه مخوف و شیطون بلا بازی کرده بود.

گوگوش در همان زمان ها می گفت :
« من بازیگرى را بیش تر از هرکاری دوست دارم و فکر می کنم در سینما موفق تر از جاهای دیگرم اما درحال حاضر ، سینمای فارسی نمی تواند به طور باید و شاید از من استفاده کند تا زمانی که بخل و حسد در بین کارگردان و تهیه کننده و هنرپیشه های معروف وجود دارد وضع از این بهتر نمی شود .
«وقتی از او در موردِ بازیگران مورد علاقه اش سوال می کنند ، پاسخ می دهد : «آذر شیوا ، شهلا و پوری بنایى خیلى خوب بازی می کنند و آرمان یک هنرمند واقعی ست .»صابر آتشین سرپرست کارهای دخترش بود و او بود که قرارداد می بست که گوگوش در چه فیلمى بازی کند . خودش نمی دانست چه کسی نقش مقابلش را ایفا خواهد کرد ؟ قصه ی فیلم چیست ؟ ... پدرش قرارداد می بست و دخترک اجرا می کرد و به همین دلیل در آن سال ها ، در هر نوع فیلمی بازی کرد کمدی ، سوزناک ، نقش بچه ها ... اولین فیلمی را که خودش پسندید و مایل بود در آن بازی کند فیلم طلوع بود ... گوگوش در مدت فعالیت هنریش در سی و یک فیلم بازی کرد که دوفیلم به نام های حاجی فیروز و مرد کرایه ای در آخرین مراحل نیمه تمام رها شدند و هرگز به نمایش در نیامدند . اینک گوگوش از میان همه ی فیلم هایش ، فقط بی تا را دوست دارد.«اطلاعات مربوط به فیلم «بی تا» را می توانید رد بخش فیلم شناسی گوگوش ببینید»
جشنواره ی سینمایى سپاس
فیلم بی تا، به کارگردانی ی هژیر داریوش و نویسندگی گلی ترقی و بازی زیباى گوگوش در سال 1351 اکران شد .بازی چشم گیر و جذاب گوگوش دراین فیلم باعث شد که جشنواره ی سینمایى سپاس که هر ساله در ایران برگزار می شد او را به عنوان بهترین بازیگرِ زن سال انتخاب کند و آن سال جایزه ی جشنواره ی سپاس به گوگوش تعلق گرفت.
نخستین ترانه
گوگوش در سن پانزده ساله گی ، اولین ترانه ی مستقل خود را بهنام شهرزاد قصه گو اجرا کرد .آهنگ این ترانه را هنرمند صاحب نام حسن شماعی زاده ساخته بود که در واقع ، اولین تجربه های حسن شماعی زاده در زمینه ی آهنگ سازی بود .حسن شماعی زاده از زمانی که هفده یا هیجده سالش بود در اصفهان با ارکسترگوگوش کلارینت می زد .
نخستین پرواز
گوگوش در شانزده ساله گی برای اجرای برنامه به خارج از ایران سفرکرد ، به امریکا ، لندن ... این مسافرت ، اولین پرواز به کشورهای خارجی بود ...

گوگوش در این باره می گوید :
«من خیلی اشتیاق این مسافرت را داشتم که با موفقیت فوق العاده ای هم توام بود .ایرانى های مقیم امریکا و لندن از من استقبال فوق العاده ای به عمل آوردند روی هم رفته دراین مسافرت بیست و پنج روزه ، پنج برنامه اجرا کردم تنها بدی این مسافرت این بود که وقت محدود بود و مجبور بودیم زود برگردیم. »«در امریکا برای ما برنامه ی بازدید از استودیوهای فیلم برداری هالیوود و آشنایى با هنرپیشه گان ترتیب داده بودند و حتا دو پیشنهاد خیلی جالب برای ما رسید یکی کمپانی مترو گلدن مایر و دیگر کمپانی برادران وارنر متاسفانه هر دو بی جواب ماند .در یک فرصت کوتاه ، وارن بیتى را در هتل هیلتون دیدم و چند دقیقه ای با هم صحبت کردیم و از من خواهش کرد که برایش آواز بخوانم ، خواندم و خیلى خوشش آمد.» برنامه ی جالبی که گوگوش در این مسافرت ها اجرا کرد و مورد استقبال قرار گرفت این بود که هر آهنگی را از هر کشوری می خواند ، لباس مخصوص همان کشور را به تن می کرد آهنگ های هندی ، اسپانیولی ، عربی ، ایرانى ...
برای اجرای هر آهنگی ، لباس های مخصوص آن سرزمین را می پوشید.
وقتی خبرنگار مجله ی امیدایران از او در باره ی بزرگ ترین آرزویش پرسید ، گوگوش هفده ساله پاسخ داد :
«بزرگ ترین آرزوی من ، پرواز به کشورهای خارج است.»
نخستین ازدواج
گوگوش در همین هفده ساله گی با محمود قربانی آشنا شد و این آشنایى در هیجدهم بهمن ماه سال 1346 به ازدواج انجامید . هیجدهم بهمن ، در واقع روز تولد گوگوش نیز بود.
در آبان ماه سال 1347 گوگوش ، مادر شد ، مادری هیجده ساله ، و نام پسرش را کامبیز گذاشت.بعد از ازدواج ، گوگوش همراه همسرش به امریکا رفت و در سالن پالادیوم هالیوود کنسرتی برگزار کرد که حدود هزار و اندی مهمان ایرانى و خارجی در این کنسرت حضور داشتند که با توجه به تعداد ایرانیان مقیم لس انجلس در آن سال ها ، رقم قابل توجهی بود. پس از باز گشت به ایران ، اولین ترانه ای که گوگوش اجرا کرد و به شکل صفحه به بازار عرضه شد ترانه ای بود به نام قصه ی وفا با شعر ایرج جنتی عطایى و آهنگ پرویز مقصدی ... و بعد با ترانه ی ستاره آی ستاره همکاری خود را با شهیار قنبری آغاز کرد ... ستاره آی ستاره ، نخستین ترانه ی شهیار قنبری بود که از رادیو پخش شد.
بدین ترتیب ، دوره ی جدیدى از زندگی هنری گوگوش آغاز شد دوره ای که با هنرمندانی چون شهیار قنبری ، اردلان سرفراز ، ایرج جنتی عطایى ، بابک افشار ، پرویز مقصدی پرویز اتابکی ، اسفندیار منفرد زاده ، حسن شماعی زاده و واروژان همکاری کرد. سال 1350 ، تحولی نو در ترانه رخ داد و آن میلاد ترانه ی نوین ایران بود . این موج نوی ترانه در ایران ، با ترانه ی «قصه ی دو ماهی» شهیار قنبری آغاز شد که با صدای زیباى گوگوش به خانه ها رفت و گُل کرد.

صحنه های جهانی
در زمینه ی فعالیت های گوگوش در عرصه ی بین المللی ، توسط محمود قربانی با شخصی به نام جورج کریسمس قراردادی بسته شد که او به عنوان مدیرِ برنامه های گوگوش ، کار خود را در این زمینه آغاز کرد و این اولین بار بود که یک هنرمند ایرانی ، مدیر برنامه ای در این سطح داشت و همین کار ، مقدمه ی قراردادی شد با کمپانی باکلی Barclay که مدیر آن ادی باکلی بود این قرارداد در پاییز سال 1970 امضاء شد. با درخواست این کمپانی ، گوگوش باید در پاریس اقامت می کرد تا توسط معلم های مخصوص آموزش های لازم را می دید.گوگوش با همسر و پسرش به پاریس رفت و هشت ماه در این شهر اقامت داشت و در طی این مدت موارد مربوط به صحنه و لهجه ی فرانسوی را آموخت و پس از این مدت توانست دو ترانه ی فرانسوی را به گونه ای اجرا کند که به راستی تشخیص این که خواننده غیر فرانسوی است مشکل بود . وقتی صفحه ای که این دو ترانه ی فرانسوی را در پشت و روی خود داشت به بازار آمد گوگوش در فستیوال میدم کن که یک جشنواره ی موسیقى بود شرکت کرد.
فستیوال میدم کن
شرکت کردن گوگوش در فستیوال کن ، یک واقعه ی بزرگ در زندگی هنری او بود . در این فستیوال ، خواننده های بزرگ دنیا از امریکا و اروپا شرکت داشتند و این فستیوال سه شب ادامه داشت و برنامه ی گوگوش در شب سوم بود . در این فستیوال ، پورى بنایى نیز همراه گوگوش بود.کمپانی بارکلی براى تبلیغ صفحه ی گوگوش ، یک ماشین بزرگ صفحه پُرکُنی را در مقابلِ در ورودی فستیوال قرار داده بود که همان جا صفحه را پُر کرده و به مردم می داد . در شب فستیوال ، گوگوش بسیار مورد توجه قرار گرفت و صفحه ی طلایى جایزه ی فستیوال میدم کن در سال 1971 به گوگوش تعلق گرفت و این جایزه در کنار جایزه ها و یادبودهای باکلی ، موسسه ی پخش صفحه ی پاریس قرار گرفت.
__________________نوشته شده در جمعه ۷ خرداد۱۳۸۹ساعت 13:54 توسط Bad-Boy|
نامش نيكي است، نام خانوادگي‌اش كريمي… كمتر بازيگري در بين زنان را مي‌شناسيد كه سال‌هاي متمادي، به مانند او سالي چند فيلم بازي كرده و هميشه در حيطه هنر

اين‌چنين بدرخشد، از كودكي علاقه وافري به هنر داشته تا جايي كه هرگاه «رمان» مي‌خواند، خود را به جاي شخصيت‌هاي داستان مي‌گذاشت، آن هم در نقش‌هاي اصلي...

شايد يكي از دلايلي كه اين چنين روان بازي مي‌كند، همان تمرينات تك نفره‌اش در دوران كودكي بود. «نيكي» سينماي ايران از كودكي دوست داشت، فقط بياموزد،بياموزد و بياموزد... و به همين خاطر زماني كه در 19 سالگي به سال 1369، در فيلم «عروس» بهروز افخمي بازي كرد، برايش تا حدي عادي بود كه در اين سن و سال كم،

به او لقب اولين سوپراستار زن سينماي ايران پس از انقلاب را داده‌اند، چرا كه در دنياي كودكي‌اش و در كودك درون خود چنين روزي را پيش‌بيني مي‌‌كرد و دقيقا هم،

اوضاع به همين شكل رقم خورد، او سوپراستار زن سينماي ايران شد، خيلي‌ها پيش از او بودند و خيلي‌ها هم پس از او آمدند، اما «نيكي كريمي»، هميشه طي اين سال‌ها،

نامش بر سر زبان‌ها بود، سال‌ها آموختن و علاقه‌اش به هنر تنها در بازيگري خلاصه نشد، بلكه يك «مترجم» حرفه‌اي هم است، كتاب‌هايش در بازار كتاب ديده مي‌‌شود،

كه شاهكار او خاطرات مارلون براندو با نام «آوازهايي كه مادرم به من ياد داد» و «به نزديكي» مي‌باشد، اما اين تنها هنر او نيست، چند سالي است كه در مقام كارگردان و

نويسنده هم فعاليت مي‌كند و همچنين در سال‌هاي اخير يك پاي هميشه ثابت جشنواره‌هاي خارجي به عنوان داور است كه افتخاري براي سينماي ايران مي‌باشد. او يك

انسان بااراده است و سعي مي‌كند كارهايش را به نحو احسن انجام دهد. بانوي سينماي ايران گاهي اوقات هم نقاشي مي‌كشد و با بوم و رنگ روغن هم آشنااست، مي‌گويد:

فعاليت در بخش‌هاي مختلف هنري، باعث مي‌شود بتوانم هر روز ياد بگيرم و بتوانم مفيد واقع شوم. گفتگوي هنري اين شماره اختصاص دارد به بانوي سينماي ايران، نيكي

كريمي كه نزديك به 20 سال است از او به عنوان ستاره سينما ياد مي‌‌كنند.گفتگويي كه مصادف شد با ماه تولد او، آبان ماه و يك تولد پاييزي ديگر...


از سال گذشته با تلفن همراه نيكي كريمي تماس مي‌گرفتيم، تا قرار يك گفتگوي اختصاصي را با وي بگذاريم و همچنين تصاويري اختصاصي از او بگيريم، اما هر بار به زمان ديگري موكول شد، تا اين‌كه سرانجام «نيكي كريمي»، راضي شد مقابل دوربين خانواده‌سبز قرار بگيرد، مكان اين ملاقات محله بهار جنوبي تهران، روبه‌روي «خانه سينما» بود نيكي كريمي با رويي گشاده از ما استقبال كرد، با اين‌كه گرفتاري‌هاي زيادي داشت و به عنوان داور در جشن خانه سينما شركت داشت، اما از آنجا كه انساني بسيار مبادي آداب و به زمان و قول و قرار بسيار پايبند است، چند لحظه‌اي از سالن خانه‌سينما، خارج شد و در كوچه‌اي باريك، مقابل ديواري قديمي كه مختص بافت قديمي تهران است، روبه‌روي دوربين ايستاد. او انسان بسيار رك، راحت و البته جدي است، اگر كاري راكه دوست نداشته باشد، انجام نمي‌دهد و اگر هم تصميم به انجام كاري بگيرد آن را انجام مي‌دهد. هنرپيشه فيلم‌هاي عروس، پري، سارا، دوزن، نسل سوخته، ديوانه‌اي از قفس پريد و... خاطرات زيادي را در ذهن علاقه‌مندان به سينما نشانده است، او را مي‌شناسيد؟با او به گفتگو نشستيم...

كودكي و نوجواني


اصليت خانواده‌اش ، بر مي‌گردد به شهرستان تفرش در استان مركزي ، پدرومادرش مثل همه والدين ايراني به فرزندانشان عشق مي‌ورزد، نام پدر همايون و مادر توران است، ثمره ازدواج اين دو، سه فرزند مي‌‌باشد، دو دختر و يك پسر... در يك روز پاييزي برابر با نوزدهم آبان‌ماه سال 1350 (دهم نوامبر 1971) نيكي كريمي در تهران ديده به جهان گشود... مي گويد: فرزند بزرگ خانواده‌ام و پس از من، سه سال بعد خواهري در خانواده كريمي متولد شد كه نامش را نازنين گذاشتند، كه حالا براي خودش يك خانم وكيل است و پس از او پسري در خانواده‌مان به دنيا آمد كه نامش خشايار است، او در رشته روان‌شناسي تحصيل مي‌كند.
نيكي كريمي از دوران گذشته مي‌گويد: مدرسه‌هاي رازي در دبستان، جهان كودك در مقطع راهنمايي و همچنين دبيرستان هدف، مكان‌هاي تحصيلي من بود... پس از اخذ ديپلم تجربي، به آمريكا رفتم و يك سال در آنجا، طراحي لباس خواندم، اما عشق به ايران باعث بازگشت من شد، آن زمان تصميم من قطعي بود، مي‌خواستم بازيگر شوم...
كريمي از آن دوران ياد مي‌‌كند: «راستش را بخواهيد در دوران بچگي، زياد درسخوان نبودم. البته تجديد هم مي‌آوردم، يادم مي‌آيد يك‌بار در كلاس اول دبيرستان در درس عربي، نمره بدي آوردم، در رياضي هم تجديد آوردم، اما شيمي و زبان انگليسي‌ام، بسيار خوب بود، به خصوص زبان كه به هم‌كلاسي‌هايم،درس ياد مي‌‌دادم. اما هيچ‌گاه در كلاسي مردود نشدم. ولي هر سال يك تجديد را در دبيرستان مي‌آوردم. حال و حوصله كلاس‌هاي جغرافي و رياضي را اصلا نداشتم، بيشتر اوقات هم به بهانه بيماري سر اين كلاس‌ها حاضر نمي‌شدم، ياد آن روزها بخير.»
هر بچه‌اي در اين سنين آرزو دارد كه بزرگ شد، شغلي آبرومند براي خودش انتخاب كند، آقا پسرها معمولا مي‌گويند مي‌خواهيم، خلبان، مهندس، دكتر و دختر خانم‌ها هم مي‌‌گويند مي‌خواهيم پرستار، خانم دكتر، دندانپزشك و... شويم.
اما نيكي كريمي؛ «بيشتر به نويسندگي فكر مي‌كردم، كريمي مثل خيلي ديگر از بچه‌ها در اين كره خاكي، در دوران كودكي‌اش علاقه وافري به كارتون داشت «تن‌تن، سندباد و علي‌بابا، خانواده دكتر ارنست و... كارتون‌هاي مورد علاقه‌ام بود. ضمن اينكه از كودكي علاقه شديدي به ترجمه داشتم.»

تشويق‌هاي پدر
تمام فرزندان، زماني كه بزرگ مي‌شوند، مشوقي دارند و اين مشوق‌ها از اعضاي خانواده هستند و البته گاهي اوقات هم معلم‌ها، اما مشوق نيكي كريمي چه كسي بود؟ «مادر اوايل مخالف بازيگر شدن من بود، اما پدر از من حمايت مي‌كرد و سرانجام مادر هم موافقت خود را با بازيگري اعلام كرد.»
كريمي خاطرات ديگري را به ياد مي‌آورد «در دوران دبيرستان، يك تئاتر مدرسه‌اي داشتيم كه در خود مدرسه بارها آن را اجرا كرديم و مورد استقبال قرار گرفت، يادم مي‌‌آيد آن زمان تئاتري اجرا مي‌كرديم كه نامش «فروغ» بود، اين تئاتر آن چنان مورد استقبال قرار گرفت كه به دبيرستان‌هاي مختلف مي‌رفتيم و آن را به نمايش مي‌گذاشتيم.» اما چه شد كه او به بازيگري رو آورد؟
«علاقه به بازيگري از كودكي در وجود من بود، كتاب‌هاي زيادي مي‌خواندم كه بيشترشان رمان بود، خودم را جاي شخصيت اصلي داستان مي‌گذاشتم و از همان زمان بود كه علاقه به بازيگري در وجود من رشد كرد و من هم سعي كردم آن را پرورش دهم و اين‌گونه شد كه به بازيگري رو آوردم.»

ورزش


نيكي كريمي در دوران دبيرستان، تنها به بازيگري علاقه نداشت، او به ورزش هم مي‌پرداخت. «فوتبال را دوست دارم، طرفدار تيم خاصي نيستم، اما تيم ملي را خيلي دوست دارم و سعي مي‌كنم كه بازي‌هاي تيم ملي را ببينم، دوست دارم، ايران، هميشه برنده شود، در سطح باشگاهي بايد بگويم، سايپا را به خاطر علي دايي دوست دارم. او شخصيت جالبي دارد و فعل خواستن را به درستي صرف كرده است، دايي مربي بسيار باشعوري است و تجربيات زيادي از سال‌ها بازي در تيم ملي و آلمان به همراه دارد.»
نيكي كريمي به تنيس و شنا هم علاقه زيادي دارد و هنوز هم به اين دو ورزش مي‌پردازد.
«تنيس را به صورت اختصاصي بازي مي‌كنم و به پيشرفت‌هاي قابل توجهي هم رسيده‌ام، در رشته كرال سينه شنا هم در 15 سالگي در آموزشگاه‌هاي تهران اول شدم، هنوز آن كاپ قهرماني را دارم.» كريمي هم مثل هر ايراني ديگر، گل خداداد عزيزي به استراليا با پاس علي دايي را هيچ‌گاه از ياد نمي‌برد.

درست آموختن
نيكي كريمي در فيلم‌هاي زيادي ايفاي نقش كرده است، اولين فيلم او بازي در «وسوسه» بود و سپس «عروس»، همان فيلمي كه او و ابوالفضل پورعرب را به اوج شهرت در سينماي پس از انقلاب رساند. او در بين فيلم‌هايش بازي در سارا را خيلي دوست دارد، مي‌گويد: «فكر كنم بهترين فيلم داريوش مهرجويي هم بود، البته بايد به پري هم اشاره كنم.»
كريمي بازيگري را با دل و جان دوست دارد. «به نظر من هر بازيگري بايد از خود شناخت داشته باشد، چرا كه هر بازيگري مي‌تواند نقشي را به خودش نزديك و سپس به همان اندازه آن را از خود دور كند كه اين امر بسيار پيچيده است. بازيگر مي‌تواند، يك موجود جديد را پرورش دهد و آن را به وجود بياورد. اين قانون بازيگري است و اگر كسي چنين حسي نداشته باشد، نمي‌تواند به موفقيتي برسد.»
نيكي كريمي مي‌گويد: «من بازيگري را با علاقه‌اي كه به ادبيات و هنر سينما دارم، به طور آگاهانه انتخاب كردم، فكر نمي‌كنم، من چيزي را طي مدت بازيگري‌ام از دست داده باشم، در هر فيلمي كه بازي و يا كارگرداني مي‌كنم، به دنبال آموختن هستم، هر نقشي براي من تجربه جديدي دارد، هر نقشي براي من لذت جديدي دارد.انسان‌هايي به موفقيت مي‌رسند كه سعي مي‌كنند درست بياموزند و از توانايي‌هاي خود نهايت استفاده را ببرند.»
اما نيكي سينماي ايران، اعتقادهاي جالب ديگري هم در زمينه بازيگري دارد «من در انتخاب نقش‌هايم هميشه از خود وسواس به خرج مي‌دهم، اما چند فيلمي هستند كه انتخاب براي بازي در آنها اشتباه بود، اعتراف مي‌كنم به خاطر پول در آنها بازي كردم. گرچه بايد بگويم طي سال‌ها بازيگري،براي من نقش و كارگردان مهم‌تر از پول بوده است.»

اعتماد به زنان ايراني
بايد به زنان ايراني اعتماد كرد، آنها بايد خودشان باشند و براي خود تصميم بگيرند. آنها بايد خودشان را نشان دهند تا ديگران به آنها اعتماد كنند، پدر و مادر من هميشه به من اجازه دادند كه خودم براي كارهايم تصميم بگيرم، مي‌دانيد چرا؟ به اين خاطر كه اگر آنها به من اعتماد نداشتند، مرا آزاد نمي‌گذاشتند تا براي آينده‌ام تصميم بگيرم. از زماني كه وارد جامعه شدم، هيچ وقت تفكرم اين نبود كه والدينم بايد هواي مرا داشته باشند، اعتقاد من اين بود كه بايد روي پاي خودم بايستم... هميشه به دنبال جستجو بودم، دلم مي‌خواست، خودم پول در بياورم و هنر بهترين راه بود. يادم مي‌آيد، زماني كه در عروس بازي كردم، براي يك سال به آمريكا رفتم، آنجا تصميم گرفتم كه بازيگري را كنار بگذارم و به رشته تحصيلي‌ام طراحي لباس بيشتر فكر كنم. پس از عروس، پيشنهادهاي زيادي به من شد، پيشنهادهاي سينمايي كه در زمان خودش از لحاظ مادي عالي بود، اما من نپذيرفتم، مي‌دانيد چرا؟ چون ابتدا برايم يادگيري مهم بود، نه پول در آوردن و اين رويه را ادامه دادم.
همان زمان اعتقاد داشتم تصميمي بگيرم كه بعدها پشيمان نشوم و به آن افتخار كنم. دلم نمي‌خواست تنها يك بازيگر باشم و از آن‌جا ‌كه دورنماي نگاهم فراتر از يك بازيگر بود، بايد هزينه آن را مي‌پرداختم، بايد مي‌خواندم، بايد فيلم مي‌ديدم و روي خودم بيشتر كار مي‌كردم، از اين بابت كه بيشتر ياد بگيرم و اين يادگيري‌ها را در زندگي هنري به كار برم.

ستاره ماندگار
خيلي از اصحاب سينما چنين باوري دارند، «نيكي كريمي جزو معدود بازيگراني است كه توانسته بيش از يك دهه، يك ستاره ماندگار در سينماي ايران بماند و در اين عرصه در زمينه‌هاي مختلف هنري فعاليت مستمر داشته باشد» اما نيكي كريمي چه اعتقادي دارد؟ «به نظر من هيچ آدمي نبايد تنها روي يك كار متمركز بماند، هر آدمي بايد شخصيت دروني خودش را كشف كند، به نظر من، انسان‌ها، رنگ‌هاي مختلفي دارند كه بايد روي هر كدام از اين رنگ‌ها كار كنند.»

فيلمسازي او در سال‌هاي اخير سه فيلم ساخت، «داشتن يا نداشتن»، كه يك فيلم كوتاه بود و دو فيلم بلند به نام‌هاي «يك شب» و «چند روز بعد»... تمامي فيلم‌هاي اين فيلمساز جوان، حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد، او در آينده مي‌خواهد فيلمسازي را به شكل جدي‌تري ادامه دهد.«بايد از جايي آغاز مي‌شد، زماني كه بازيگري را آغاز كردم، چيزي نمي‌دانستم، اما رفته رفته شروع به ياد گرفتن كردم، در زمينه کارگرداني هم، اوضاع به همين شكل است، بايد رفته‌رفته ياد بگيري، تمام سعي‌ام را كرده‌ام كه توانم را به طور تمام و كمال ارائه دهم. تا جايي كه در توان دارم، تلاش كنم، براي هر چه بهتر شدن... من در فيلم‌هايي كه ساختم روي فيلمنامه‌ها، خيلي كار كردم، براي مثال در فيلم «داشتن يا نداشتن» كه موضوع آن ارتباط داشت با زوجي كه بچه‌دار نمي‌شدند، به خاطر نوشتن فيلمنامه، خيلي مصاحبه و تحقيق كردم، به خصوص با آنهايي كه به خاطر بچه‌دار نشدن از يكديگر جدا شدند، تحقيق كردم و در پايان به نظرم فيلم خوبي از آب در آمد، در داستان «يك شب» هم سعي كردم واقعيت‌ها را مقابل دوربين ببرم. در داستان «يك شب»، موضوع عشق در بيشتر فيلم ديده مي‌‌شود، نقش دكتر در اين فيلم به خود من بسيار نزديك بود، به خصوص از لحاظ كلامي...» بحث به عشق كشيده شد، عشق از نظر نيكي كريمي چيست؟ «يعني انسان‌ها از عشق‌هاي زميني جدا شوند و به عشق واقعي كه خداوند است، نزديك‌تر شوند، ما بايد ابتدا عاشق خودمان باشيم، عاشق استعدادهايمان، ما بايد وجود خداوند را در خودمان پيدا كنيم و عشق واقعي يعني همين...»
نيكي كريمي از زندگي‌اش راضي است؟ «خدا را شكر، به هر چه مي‌خواستم رسيدم، او تلاش‌هاي مرا بي‌جواب نگذاشت و از خدا سپاسگزارم.»

جشنواره‌هاي خارجي


نيكي كريمي از معدود بازيگران زني است كه به عنوان داور در جشنواره‌هاي خارجي شركت مي‌كند و همچنين فيلم‌هايش را هم در جشنواره‌هاي خارجي به نمايش گذاشته است. ضمن اين‌كه جوايزي به عنوان بهترين بازيگر زن از جشنواره‌هاي سن‌سباستين، سه قاره نانت، قاهره مصر و «تائورمينا»ي ايتاليا را از آن خود كرد و اين جوايز برايش افتخار است، گرچه در جشنواره‌هاي فجر، او تنها توانست يك‌بار سيمرغ بلورين را از آن خود كند. او شش بار كانديداي دريافت سيمرغ بلورين در جشنواره‌هاي فجر شد، مي‌گويد: «از اين موضوع ناراحت نيستم، معمولا در مراسم پاياني شركت نمي‌كردم، چون مي‌دانستم جايزه به من نمي‌رسد، به اين خاطر كه در آن سال‌ها، بازي من با سليقه‌هاي داوري متفاوت بود. جايزه نگرفتنم موضوع خاصي نبود و برنده نشدنم را جدي نمي‌گيرم و به آن فكر نمي‌كنم. به روزهاي آينده فكر مي‌كنم، به كارگرداني كه بايد روز به روز بهتر شود، به كتاب جديدم فكر مي‌كنم كه ترجمه اشعار ژاپني است، به نوشته‌هايم براي ساخت فيلم‌هاي جديد فكر مي‌كنم، به پيشنهادهاي جديد در عرصه بازيگري فكر مي‌كنم. اينها مشغوليات ذهني من است. بايد سعي كنم روز به روز بهتر شوم، هرچقدر هم كه بياموزي باز هم كم است، هر چقدر كه بداني ، باز هم انگار كه نمي‌داني، هر كه فكر كند مي‌داند در واقع نمي‌داند... بايد سعي و تلاش كرد و آموزش ديد.»

به نظر من سينما آموختني‌هاي فراواني دارد، شخصا به يادگيري در عرصه‌هاي مختلف علاقه‌مند هستم و هميشه عطش يادگيري دارم.
تلفن همراهش را هميشه پاسخ مي‌دهد، برخلاف خيلي از بازيگران كه يا روي پيامگير است و يا خاموش مي‌كنند.
به وقت و زمان اهميت زيادي مي‌دهد، اصولا فرد با برنامه‌اي در زندگي است. از بدقولي هميشه فاصله مي‌گيرد.
مطالب پس از صفحه‌بندي به‌منزل نيكي كريمي فرستاده شده، تا او به مطالعه آن بپردازد و نظرات خود را اعمال كند.
فيلم جديد نيكي كريمي به نام «چند روز بعد» روانه بخش مسابقه آسيايي جشنواره توكيو شد. اين جشنواره از 28 مهر تا 6 آبان به طول مي‌انجامد. گرچه آخرين فيلم او در جشنواره‌هاي موزه هنرهاي زيباي آتلانتا، جشنواره هنگ‌كنگ و شيكاگو به نمايش در آمد. چند روز بعد براساس طرحي از خود نيكي كريمي و به قلم شادمهر راستين است. اين فيلم داستان زني به نام شهرزاد با بازي خودش را به تصوير مي‌كشد كه بايد يك تصميم مهم در زندگي‌اش بگيرد. در چنين زماني او مي‌خواهد زندگي در تهران را تجربه كند... از ديگر بازيگران اين فيلم بايد به نيلوفر خوش‌خلق همسر امين حيايي در نقش غزاله، احسان اماني در نقش تابش، بهزاد دوراني در نقش حجتي، عليرضا انوش‌فر در نقش رضا و حسام نوراني در نقش محمود اشاره داشت.
آخرين فيلمي كه نيكي كريمي مقابل دوربين آن رفته، نامش سپيده‌دم مي‌باشد كه به احتمال زياد نام آن تغيير خواهد كرد. كارگرداني اين فيلم برعهده شهرام شاه‌حسيني است.
نيكي كريمي دو فيلم در نوبت اكران دارد؛ جعبه موسيقي و سه زن.
معيارهايم براي انتخاب نقش، تاثيرگذاري آن بر روي بيننده است، نقشي كه براي تماشاچي باوركردني باشد. ضمن اين‌كه خودم به آن نقش اعتقاد داشته باشيم.
بازي در فيلم عروس را خيلي دوست داشتم. دوست دارم دوباره آن نقش را بازي كنم.

مي‌گويند در بچگي، بسيار گوشه‌گير بود، حتي اگر مهماني خانوادگي هم مي‌رفت، خودش را با كتاب‌هايش سرگرم مي‌كرد. اعتقاد دارد كه هنرمندان بايد از زندگي شخصي‌شان مراقبت كنند و هر انساني كه مشهور مي‌شود بايد حواسش جمع باشد و به اين رفتار نبايد گفت: غرور... غرور با بي‌ادبي تفاوت دارد. او به همه انسان‌ها احترام مي‌گذارد و محال است كه به كسي بي‌احترامي كند.
براي انتقاد، ارزش قائل است، به اين شرط كه چه كسي از او انتقاد ‌كند. اما اگر انساني سواد انتقاد نداشته باشد، به آن توجه نمي‌كند.
در دنياي هنر، از بازي آل‌پاچينو و مريل استريب خوشش مي‌آيد و در دنياي كارگرداني، به كارهاي استيون اسپيلبرگ و مارتين اسكورسيزي علاقه وافري دارد.
از ناعدالتي‌ها، دلش مي‌گيرد و از انسان‌هايي هم كه حق افراد را مي‌‌خورند، خوشش نمي‌آيد.
اعتقادش اين است: همه هنرها، وابسته به هم هستند، هنرمند بايد به همه علاقه‌هايش در زمينه‌هاي مختلف بپردازد و پيش برود.
كسي كه كار هنري مي‌كند، هيچ‌گاه زندگي عادي ندارد.مي‌گويد: به همين خاطر هيچ چيزي كهنه و تكراري نمي‌شود، زماني كه در پشت دوربين و جلوي آن هستيم، در حال ياد گرفتن هستيم و هيچ‌گاه دچار كسالت و بيهودگي نمي‌‌شويم.
كريمي هميشه سعي مي‌كند مسئوليت‌هايش را به درستي انجام دهد، انسان باوفا و با اراده‌اي است، گرچه خيلي‌ها مي‌گويند او بسيار زود عصباني مي‌شود، اما نمي‌شود از مهرباني او به سادگي گذشت. بايد اشاره داشت كه نيكي كريمي يك انسان كاملا جدي است.

بــازي‌هــاي او

وسوسه (جمشيدحيدري، 1368) عروس (بهروز افخمي،1369)، رد پاي گرگ (مسعود كيميايي، 71-1370)، سارا (داريوش مهرجويي، 1371)، پري (داريوش مهرجويي، 1373)، بوي پيراهن يوسف (ابراهيم حاتمي‌كيا، 1374)، سايه به سايه (علي ژكان، 1374)، برج مينو (ابراهيم حاتمي‌كيا، 1374)، رواني (داريوش فرهنگ، 1376)، جهان پهلوان تختي (بهروز افخمي،

1376)، بازيگر (محمدعلي سجادي، 1377)، دو زن (تهمينه ميلاني، 1377)، سيب سرخ حوا (سعيد اسدي‌، 78-1377)، دختران انتظار (رحمان رضايي،1378)، نسل سوخته (رسول ملاقلي‌پور، 1378)، هزاران زن مثل من (رضا كريمي،1379)، نيمه پنهان (تهمينه ميلاني، 1379)،ديوانه‌اي از قفس پريد (احمدرضا معتمدي، 81-1380)، بر باد رفته (صدرا عبداللهي، 1381)، واكنش پنجم (تهمينه ميلاني، 1381)، باج خور (فرزاد موتمن،1382)، نوك برج (كيومرث پوراحمد، 1384)، پرونده هاوانا (عليرضا رئيسيان، 1384)، ستاره‌ها ( فريدون
نوشته شده در جمعه ۷ خرداد۱۳۸۹ساعت 13:35 توسط Bad-Boy|

سلام اولین زندگی نامه رو از دیوید کاپرفیلد انتخاب کردم امیدوارم خوشتون بیاد و با نظراتتون به من کمک کنید

                                                        

دیوید کاپر فیلد به عنوان تر دست بزرگ زمانه شناخته شده است و این موضوعی است که هم طرفداران و هم منتقدانش به ان اذعان دارند او با اجرای برنامه های مختلف در شبکه های تلویزیونی و جهانی و نیز کشور های مختلف نگاه دنیا را به شعبده بازی تغییر داده و تحسین بسیاری را بر انگیخته .

یکی از ویژگی های بارز او این است که شعبده بازی های قدیمی را به سبکی مدرن و جالب عرضه میکند و تمام کسانی که شاهد نمایش های او هستند دید بهتر و هیجان انگیز تری به شعبده بازی های او دارند آنچه در زیر اامده شرح مختصری از زندگی این جادوگر قرن به همراه بخشی از کار هایی است که تا کنون انجام داده .

دیوید کاپر فیلد در 16 سپتامبر سال 1956 در شهر متاچن ایالت نیوجرسی آمریکا از پدر و مادری یهودی که از مهاجران روسیه بودند دیده به جهان گشود علاقه او به شعبده بازی از سن 7 سالگی آغاز شد در آن زمان بود که پدر بزرگش تعدادی از ترفند های تر دستی با ورق را به وی آموخت دیوید میگوید :"پدر بزرگم استعداد نهفته من را بیدار کرد متاسفانه هیچ وقت نتوانست ببیند که من پیش چشم همگان چه کارهایی انجام میدهم اما در لحظه لحظه اجراهایم یاد و خاطره او برایم زنده است وی این مهارتش را به مدرسه نیز گسترش داد و دریافت که این قبیل کارها تا چه اندازه توجه مخاطبان زیادی به خصوص دختران را به خودش جذب میکند "

علی رغم آن چه که بیشتر مردم تصور میکنند قدرت تاثیر گذاری اش تا حد بسیار زیادی خارج از حیطه جادو و جادو گری است . دیوید خود بر این باور است که تعدادی از کارگردان های سرشناس در عرصه سینما از جمله ارسن ولز ، اسپیلبرگ و فرانسیس فورد کاپولا الهام بخش او در چگونگی جلب احساسات و عواطف طرفدارانش هستند.

کاپرفیلد رمز موفقیتش را در تمرین مداوم و مستمر میداند و عمیقا به کسانی که علاقه مند به زندگی در سایه هنر جادو هستند چنین توصیه میکند "تمرین کنید ، تمرین کنید ، تمرین کنید و بدانید که غیر ممکن وجود ندارد"

در سن 12 سالگی به عنوان جوانترین عضو انجمن شعبده بازان آمریکا شناخته شد. در سن 16 سالگی به تدریس واحد درسی شعبده بازی در دانشگاه نیو یورک پرداخت در همان سال ها به عنوان یکی از محبوب ترین مجریان تلویزیونی در شبکه ABC مشغول به کار شد . بعد ها در پی اجراهای موفقیت آمیزش به استخدام شبکه CBC  در آمد و در همان جا بود که هنر ، استعداد و خلاقیتش را بیش از پیش به نمایش گذاشت .

دیوید بدون کمک دوربین یا جلوه های ویژه دست به کارهای اعجاب انگیز میزد و همه تماشاچیان را به شدت متحیر میکرد . این برنامه ها در بیش از 40 کشور اجرا شد و تا جایی پیش رفت که در حال حاضر بینندگان کارهای حیرت آور او به بیش از 4 میلیار نفر میرسد از جمله چشم گیر ترین برنامه هایش عبارتند از : غیب کردن مجسمه آزادی ، عبور از دیوار چین ، فرار از زندان آلکاتراز ، پرواز در هوا (که به گفته خودش یکی از دشوارترین کارها بود و 7 سال کار برد) ، شنا در ناحیه مثلث برمودا ، غیب کردن تعدادی از تماشاچیان و انتقال آنها به جایی که خود تصورشان را نمیکردند ، آوردن باران و برف برای تماشاچیان حاضر در سالن نمایش از دور ترین نقاط دنیا ، بلند کردن تعدادی از تماشاچیان از روی صندلی و شناور کردن آنها در فضا ، عبور از اره مرگ و انتقال تمام اتومبیل های پارک شده در پارکینگ به داخل سالن نمایش .

کاپر فیلد بر این باور است که بزررگترین دستاورد او تا کنون" پروژه جادو" بوده است . 

یک برنامه توانبخشی که در مارس سال 1986 به منظور تقویت مهارت های حرکتی بیماران معلول پایه گذاری نمود و به اجرا در اورد. وی در این پروژه از تردستی و شعبده بازی به عنوان یک روش درمانی استفاده میکند . این قبیل بیماران به مهارت هتیی دست پیدا میکنند که افراد سالم فاقد آن مهارت ها هستند . بدین ترتیب در طول پروژه جادو بیماران انگیزه کافی را برای بهبود پیدا میکنند و ضمنا به آنها کمک میشود که عزت نفس و خودباوریشان را از نو بیدار شود . این پروژه به تایید انجمن کاردرمانی آمریکا رسید و تا امروز که 20 سال از شروع آن میگذرد در 30 کشور دنیا و در 1100 بیمارستان به اجرا در آمده .

دیوید علاقه وافری دارد تا هنر شعبده بازی را برای نسل های آینده حفظ کند او انقلاب بزرگی در دنیای شعبده بازی به وجود آورد و آن را به آمیزه ای از "هنر و تخیل" ارتقا داد و با تلفیقی از جادوگری؛ صحنه پردازی اجرای بی نظیر و باور نکردنی اش دست به کاری زد که تا پیش از این در ذهن هیچ تردست و بیننده ای نمیگنجد.

                              

به عنوان حسن ختام برخی نکات جالب را در خصوص این جادو گر قرن به طور خلاصه به اطلاع میرساند:

-          به گفته ی یکی از مجلات معتبر دنیا در آمد دیوید کاپر فیلد در سال 2003 به 57 میلیون دلار رسید که ازاین منظر رتبه دهم سر شناس ترین و درآمد ساز ترین مرد دنیا را از آن خود کرد .

-          او توانسته که در فهرست جهانی گینس ، 11 رکورد را از آن خود کند و تا کنون هیچ شعبده بازی نتوانسته آن را بشکند.

-          دیوید گفته قصد دارد در آینده برج کج پیزا را صاف کند و ماه بدر را ناپدید کند .

-          در سال 550 برنامه اجرا می کند که تمام بلیط هایش از قبل پیش فروش شده اند.

-          مجسمه ای از او در موزه مادام توسوی لندن در کنار شخصیت های سر شناس دنیا قرار دارد.

-          دولت فرانسه لقب" شوالیه فرهنگ و هنر" را به او داده است.

-          دانشگاه فردهام مدرک دکترای افتخاری را به او اعطا کرده است.

-          دبیرخانه آمریکا لقب "اسطوره زمان" را به او داده است.

-          تصویر او در 4 کشور جهان به عنوان یاد بود روی تمبر چاپ شده است. 

                     

نوشته شده در پنجشنبه ۶ خرداد۱۳۸۹ساعت 18:41 توسط Bad-Boy|

سلام من باید واقعا از همه معذرت خواهی کنم سرم واقعا شلوغه اصلا فرصت آپ کردن نمیکنم امتحانام شروع شده منم که ماشالا مخ. میخواستم اول از همه ی اونایی که لطف کردن منت سر من گذاشتن و نظر دادن تشکر کنم و بگم که باور کنید درخواست های همه شما یاد من هست ولی اول از نظر سنجی که کردم مطلب میذارم چون مطالب رو آماده کردم تو این فرصت که میتونم بذارم وگرنه چند نفر زندگی نامه های جان تراولتا جمشید هیتلر شادمهر و... رو از من کردن باور کنید یادمه حتما میذارم یکم فرصت به من بدید چشم به روی دو چشم کورم وسط این زندگی نامه ها اونا رو هم میذارم امری باشه؟ برام هم دعا کنید امتحانامو خوب بدم بعدش میخوام زندگی نامه خودمو بذارم یکم بخندید

 

      

زندگی نامه کامران و هومن:

 

کامران و هومن جعفری 2 برادر که درتهران به دنیا اومدن که البته یه خواهر هم دارن به اسم کتایون یا همون کتی که کتی از کامران و هومن کوچیکتره و از نظر قیافه خیلی شبیه هومنه که اگه دقت کرده باشین میتونین اون رو در آهنگ کت من یا من تورومیخوام دیده باشین .

 

کامران متولد 25 نوامبر 197۵ و هومن متولد 23نوامبر 1980 است همون طور که گفتم در تهران به دنیا اومدن و در منطقه گیشا زندگی میکردن تا زمانی که کامران 12 سالش بوده از ایران به کانادا میرن مدتی در مونترال بودن و سپس به ونکوور میرن و همونجا هم درس میخونن و بزرگ میشن در همون ونکوور هم با رامین زمانی آشنا میشن و به گفته ی خودشون رامین مثل برادر بزرگ کامران و هومنه هر دو از همون بچگی عاشق موزیک بودن و کامران چون بزرگتر بود بعد از اتمام تحصیلات کار موزیک رو شروع میکنه .

 

               

 

در کانادا با گروههای مختلفی کار میکنه و طبق گفته خود کامران زمانی که یه جا برنامه داشتن به مسئول اونجا میگه برادر من صداش خیلی خوبه بذارین بیاد بخونه بالاخره راضی میشن که هومن هم بیاد و بخونه ولی وقتی هومن که اون زمان تازه 15 سالش بوده رو میبینن با اخم به کامران میگن مگه بچه بازیه؟! مدتی میگذره و هومن هم درسش رو در زمینه موسیقی به خصوص پیانو ادامه میده در این زمان کامران با گروهی به نام پروازبا 2نفر دیگه که الان هر کدوم هنرمندای خیلی مشهور و محبوب ما هستن به نام هنگامه و فریدون  کار میکرده و همین موقع بود که گروه بلک کتس و کنسرتشون در ونکوور سرنوشت کامران و هومن رو بکلی تغییر میده

 

 

 

جریان از این قرار بود که کامران بعد از اتمام کنسرت با شهبال شبپره موسس گروه بلک کتس راجع به خودش و هومن صحبت میکنه و شهبال هم وقتی علاقه کامران و عشقش رو به موسیقی میبینه بهش میگه باید نمونه کارهات رو ببینم و به این ترتیب کامران تصمیم میگیره آهنگ ایران ایرانم رو که با گروه پرواز خونده بود به صورت موزیک ویدئو دربیاره پس کامران هنگامه و فریدون پولهاشون رو روهم میذارن و موزیک ویدئوی زیبای ایران رو میسازن کامران خاطره بامزه ای از ساختن این ویدئو تعریف میکنه: همون طور که میدونین بچه هایی که توی این ویدئو میدون همشون لباس سفید تنشونه و چون هومن هم اون زمان تقریبا بچه بوده قرار بوده که اونم با بچه ها بدوه ولی وقتی میره و وایمیسه تا کارگردان دستور حرکت میده هومن یه دفعه میگه من نمیام من نمیدوم همه تعجب میکنن ولی وقتی خوب نگاه میکنن میبینن تمام بچه ها تا کمر هومنن یعنی هومن قدش خیلی از همشون بلندتر بوده .

 

   

      

 

خلاصه شهبال از این ویدئو خوشش میاد و  بهشون میگه باید کارشون رو به صورت زنده ببینه و بالاخره شهبال به خونه کامران و هومن میاد و اتفاقات خیلی خنده دارو بامزه ای اون روز می افته شهبال میره خونه کامران و هومن رامین زمانی هم اونجا بوده و با هم میرن توی اتاق هومن و رامین با گیتارش آهنگ نرو رو میزنه و کامران میخونه هر دوشون خیلی هول شده بودن هومن میگه من اینقدرnervous بودم که اصلا نمیدونستم چی باید بگم و کامران با خنده میگه هومن هی میرفت هی میومد میگفت سلام فکرکنم تا زمانی که شهبال خونمون بود هومن  20 بار بهش سلام کرد و هردوشون غش کردن از خنده. خلاصه شهبال از این 2تا برادر گل خوشش میاد و اونا رو به گروه جاودانه blackcats دعوت میکنه و به این  ترتیب  کامران و هومن میشن خواننده رسمی گروه گربه های سیاه.

اولین اهنگی که قرار شد برای اولین آلبومشون بخونن آهنگ سوگند از ساخته های رامین

زمانی بود که این اولین بار بود برای هومن که در عمرش میخواسته بره توی استودیو و بخونه .

 

   

 

احساس هومن رو در اون زمان از زبان خودش میشنویم:"من خیلی ناراحت و عصبی بودم

همش به کامران میگفتم کامران این آهنگ خیلی قشنگه ولی نمیدونم من میتونم اون طوری که باید اجراش کنم یا نه بعد دیگه با کامران خیلی تمرین کردیم " و کامران در ادامه میگه:"جای تعریف نباشه ولی هومن جان عالی بود خیلی خوب از پسش بر اومدی" و بعد با خنده میگه:داداش گلمه بش افتخار میکنم" و هردوشون میخندن. و خلاصه با این آهنگ بسیار قشنگ کامران و هومن جعفری کار رسمی خودشون رو در دنیای موسیقی ایرانی آغاز میکنن  و بعد از 2سال البوم زیبای سیندرلا رو به بازار میدن و در همین زمان بود که ما در شوهای  تلویزیونی یه دفعه 2تا جوون خوشگل و خوش تیپ رو دیدیم که برای اولین بار با آهنگ افتاب لب بومه روی صحنه اومدن و دقیقا همین آهنگ کامران و هومن رو به اوج برد و باعث شد یه شبه یه جورایی ره صد ساله رو طی کنن که واقعا لیاقتش رو هم داشتن یعنی لیاقت خیلی خیلی بیشتر از این رو داشتن از این آلبوم تقریبا همش به صورت ویدئو در اومد البته ویدئوهای خیلی معمولی .

 

   

 

و تقریبا 2سال بعد بود که آلبوم بسیار زیبای pop father به بازار اومد که البته اول قرار بود اسم این آلبوم cat man باشه به دلیل آهنگی که به همین نام در این آلبوم بود اما بعدها به دلایلی اسم آلبوم تغییر کرد که از این آلبوم اهنگ بسیار زیبای rendezvous   که شعرش از کامران است شهرت جهانی پیدا کرد به طوری که از طرف mtv جایزه گرفت و این برای اولین بار بود که یک موزیک ویدئوی ایرانی از mtvپخش میشد و گروه گربه های سیاه اولین گروه ایرانی بودند که اسمشون روی سی دی طلایی mtv حک میشد در ضمن در حاشیه بگم که اگر ویدئوی بگو منو کم داری رو دیده باشین اون دستی که روی کاغذ شعر مینویسه دست کامران نیست دست شهباله.(فکر کردی دست کامرانه؟ یه لحظه.....:-P )

 

   

 

 

بعد از این آلبوم کامران و هومن تصمیم گرفتن به صورت مستقل کار کنن و دلیلش هم اینه که  به گفته ی شهبال شب پره بلک کتس یک مدرسه است هر کسی میاد یه چیزی یاد میگیره و بعد خواه نا خواه باید بره بعد از جداشدنشون از بلک کتس کنسرتهای مختلفی در سرتاسر دنیا با بزرگای موسیقی ایران برگزار کردن و حدود ماه ژانویه بود که آهنگ من تو رو میخوام به عنوان اولین آهنگ صوتی کامران و هومن در دسترس علاقمندان به این 2تا برادر گل قرار رفت و  بعد از ماه ها انتظار آلبوم بسیار زیبای 20 با صدای کامران و هومن در سراسر دنیا مثل بمب منفجر شد که البته اسم این آلبوم هم از اول 20 نبوده به خاطر اینکه در همون زمان یکی دیگه از هنرمندای ایرانی آلبومی به اون اسم بیرون میده کامران و هومن اسم آلبوم  رو تغییر میدن و اون آهنگی رو هم که از ساخته های مریم حیدرزاده بوده و اسم اون آهنگ  روی آلبومشون بوده از این آلبوم حذف میکنن و با مریم حیدرزاده صحبت میکنن که اسم آلبوم رو چی بذاریم مریم هم بهشون میگه چرا نمیذارین 20؟ اونا هم میگن اونوقت همه فکر میکنن  ما این 20 رو به خودمون دادیم مریم هم میگه نه توی اون آهنگه که میگه نمره 20 کلاس  نمیخوام و رامین میگه نه اون اسمش من تو رو میخوامه و مریم هم به همین دلیل شعر بسیار زیبای  20رو میگه و به این ترتیب این آلبوم قشنگ تهیه میشه  چیزی که توی این آلبوم جلب توجه میکنه شعرهای بسیار زیبای مریم حیدرزاده شاعر خوب و توانای کشورمونه شعرهای که فقط شعر نیستن پر از احساس و لطافت هستن بسیار عاشقانه و با معنی.

 

 

   

 

به تازگی نیز آلبوم رمیکس کامران و هومن بیرون اومده که با 2 آهنگ جدید و زیباهمه را میخ کوب كرده .

کامران و هومن جعفری چه جور آدمایی هستن؟

 

کامران و هومن خیلی همدیگه رو دوست دارن هومن به عنوان یه برادر کوچیکتر همیشه احترام کامران رو داره و به حرفاش گوش میده و کامران هم به عنوان برادر بزرگتر خیلی هوای داداش کوچیک تر از خودش رو داره و در تمامی زمینه ها حمایتش میکنه.

کامران از دختری خوشش میاد که اولا ایرانی باشه چون به گفته خودش من عاشق دخترای  ایرانی هستم و دختری باشه که توی اجتماع رفت و آمد کنه یه ذره شیطون باشه قیافه و پول هم اصلا مهم نیست.که ظاهرا این دختر خانم مورد علاقه کامران کسی نیست جز شقایق هنرمند خوشگل و توانای کشورمون. (البته خبر اومده بود از هم جدا شدن ولی خب بالاخره یه زمانی با هم بودن که!)

 

  

 

هومن هم از دختری خوشش میاد که از عشق نترسه بدونه هنرمند بودن کار سختیه کامران با خنده میگه :"یعنی درکش کنه" هومن هم میخنده و میگه آره یعنی درکم کنه.

هومن از تمام غذاها فسنجون و همبرگر  و کامران قورمه سبزی رو دوست داره .و در آخر اضافه میکنم که کتی خواهر کامران و هومن از هر 2شون کوچیکتره و در اهنگ اون با من هم میتونید ببینیتش که جریان ورود کتی به این موزیک ویدئو هم این طوری بوده که کتی با کامران و هومن میره برای ضبط ویدئو و کارگردان این موزیک ویدئو هم که کانادایی بوده به کامران و هومن میگه باید توی این ویدئو چند تا دختر هم باشن که برقصن چون میگه سینیوریتا.

       

 

و حدود 50 یا 60 تا دختر بودن که میرقصیدن کتی هم بینشون بوده و کارگردانه به همه میگه شما از تصویر خارج بشین فقط تو بمون (یعنی کتی) میگه اسمت چیه اونم میگه کتی. کارگردانه هم نمیدونسته که خواهر کامران و هومنه وقتی میفهمه خیلی تعجب میکنه  بهش میگه یه بار دیگه برقص و وقتی کتی خودش تنهایی میرقصه همه خیلی خوششون میاد پامیشن و همه برای کتی دست میزنن خود کامران و هومن هم نمیدونستن که خواهرشون میتونه اینقدر قشنگ برقصه و خیلی تعجب میکنن و در عین حال خیلی هم خوشحال میشن .این بود از زندگی نامه کامران و هومن امیدوارم لذت برده باشید

 

 

 

 

 

نوشته شده در پنجشنبه ۶ خرداد۱۳۸۹ساعت 18:39 توسط Bad-Boy|
برد پیت
نام اصلی:ویلیام بردلی پیت
تاریخ تولد :18 دسامبر 1963
محل تولد :شاونه ، اوکلاهاما  ، آمریکا
وزن :72 کیلوگرم
قد :183سانتیمتر

 
با نام ویلیام بردلی پیت متولد 18 دسامبر 1963 در شاونه ،اوکلاهاما ،آمریکا. برادپیت بزرگ ترین فرزند بین 3 فرزند است. اودر 18 دسامبرسال 1963 میلادی درOklahoma به دنیا آمد. مادر او مشاور مدرسه وپدرش مدیر کارخانه ماشین سازی بود. او به همراه خانواده اش به شهرSpringfield/ missouri می رود ودراین شهر 2 نفر به خانواده آنها اضافه میشود. Douy برادروjulie خواهراو درآنجا بدنیا آمدند.
ازسال 1978-82 او به دبیرستان kickapoo رفت. ا وبه بازیهای تنیس وبسکتبال علاقه زیادی داشت ودرهمه مسابقات جایزه اول را می گرفت برادپیت یک شاگرد نمونه در دبیرستان بود و درهمه درسهایش چه خواندنی وچه ورزش نمرات بالا می گرفت. همیشه دوستانش اورا پسر خوش تیپ خطاب می کردند. ازسال 1982- 1986 به دانشگاه university of Missouri رفت. رشته او خبر نگاری بود ودرزمینه تبلیغات نیز فعالیت می کرد. زمانی که دردانشگاه درس می خواند یک تقویم با عکسهای خودش طراحی وچاپ کرد ووقتیکه دید مردم علاقه زیادی به او نشان دادند دانشگاه رادرسال 1986 رها کرد وبا ماشین خودش به کالیفرنیا رفت.
سال 1986 وقتی که وارد هالیوود شد فقط 325 دلار درجیبش داشت. اولین شغل او کاردریک ساندویچ فروشی بود که باید لباس مرغ می پوشید وبیرون رستوران تبلیغات پخش می کرد. درکنار این کارش کار دیگری هم داشت، او راننده لیموزین بود وازجمله کارهای دیگری که انجام می داد خدمتکاررستوران ومعلم شنا بود. اوپولی که ازاین کارها بدست می آورد خرج کلاسهای هنر پیشگی خود می کرد. او کم کم ازکلاسهای پایین، خود را به کلاسهای بالا وازفیلم های کوچک خود را به فیلم های بزرگ رساند.
آموزش بازیگری را نزد روی لندن دیده است.
درسال 1991 درفیلم Thelma & louise نقش کوچکی به مدت 14 دقیقه بازی کرد خیلی مورد توجه مردم وتهیه کنندگان قرارگرفت. بخاطر همین فیلم ازاو درخواست بازی درفیلم دیگر کردند. براد پیت با هفت چهره در نقش های اصلی ،که چهار تای آنها فیلم جنجالی بود،طی چهار سال 92 تا 95 خود را به یک فوق ستاره تبدیل کرد. او  پا در جای  جیمز دین و دیگر مردان شورشی قیافه می گذارد. اگر دین و مارلون براندو مملو از اضطراب بشری اند، پرسونای استیو مک کوئین و پل نیومن تهی تر به نظر می رسد . تصویر رابرت ردفورد هنوز تهی ظاهر می شود. شخصیتهای پیت هم هم نوعا اصل تهی بودن را می پذیرند  ولی اجازه ورود به مسیر دوران خوش آنها را ندارند. در میان کارهای تلویزیونی ،پیت نقش خود را شناسایی کرد :آشفته ولی جذاب بر روی هر دو جنبه آن کار کرد تا اندازه نقش هایش به سرعت رشد کرد.در هر اجرای کلیدی پیش از رسیدن به اوج هنرپیشگی او وقتش میان ایفای نقش پسرهای خوبی که تلاش می کند تا دنیا را  رشد دهند (مثل روزهای افتخار و Acroos The Tracks ) و پسرهای بدی که تلاش می کند تا انتقام بگیرند  (شاه جاده  و بسیار جوان برای مردن ) تقسیم می کند در تلما و لوئیز شخصیت دی جی که درهای اوج هنرپیشگی را برای پیت گشود متعلق به گروه دوم است. ولی قالب دوران حرفه اش در مقام بازیگر نقش اول نشان می دهد که در دهه 1990 خطوط جدا کننده عادی مرد جوان مبارز ،شورشی،جنایتکار ،روانی و قربانی به سختی آشکار می شوند . نه تنها پیت هر چهار نقش را در لحظات متفاوتی بازی می کند،او معمولا عوامل را در یک جا با یکدیگر ترکیب می کند. پیت با موفقیت فیلم های پر هزینه و موفق به  لحاظ  فروش چون تلما و لوئیز ،رودی از میانش می گذرد، مصاحبه با خون آشام در کنار تام کروز و با افسانه های پاییزی به راهش ادامه می دهد. شخصیت او در جریان مخالف با ویژه گی های حذف شده حرکت می کند ،فردی مخالف باورهای مردم و متوجه خانواده،آزرده ولی ویرانگر ،متزلزل ولی شجاع . انتخاب پروژه های پیت پرسونای کلی اش را از میان خطوط مشابه شکل داده است. برای هر شخصیت اصلی دو گانه دو نقش دوم آرام جستن و خشن و جود دارد.  درسال 1995 درفیلم seven بازی کرد  ..فیلم بسیار مورد توجه منتقدان و تماشاگران سینما قرار گرفت تا آنجا که از این فیلم به عنوان  یکی از شاهکارهای دهه 90 نامبرده میشود.. بازی براد پیت و مورگان فریمن در این فیلم خیره کننده بود. این فیلم اولین همکاری  بارد پیت با دیوید فینچر کارگردان صاحب سبک  و بنام هالیوود بود. در این فیلم برد پیت با  Gwyneth  paltrow  هم بازی بود که  این دو بعد ازپایان فیلم بمدت 2 سال با هم دوست بودند ولی درسال 97 این رابطه را به پایان رساندند. شخصیتهای دومی که ایفای آن برای نخستین نامزدی اسکار را به همراه آورد جفری گویینز در دوازده میمون بود. این نقش پیت را به صورت مرد جوان عصبانی نسلش در بر می گیرد. پیت با ایفای چندین نقش اصلی غیر عادی نشان داد که به هنر و تجارت به یک انداره علاقه دارد.
براد پیت آشکارا نقطه انفجار طرز فکرهای اجتماعی ،مغایرت ها مردانگی شده است. وفاداری گسترده او به هنرش نشان داده است که تا مدتهای زیادی بر روی پرده سینما مرکز چنین مغایرتهایی خواهد بود.
درسال 1998 Jennifer Aniston با اوآشنا شد ودرسال 2000 21 July باهم ازدواج کردند..
درسال 1995 تا 2000 توسط روزنامه peopl به اولقب زیباترین مرد روی زمین داده شد.
- درسال 1997 اوفیلمی بنام seven years in Tibet بازی کرد که کشور چین خیلی ازکار او خوشش نیامده بود، چون درفیلم ازکشور چین بدگفته بودند و به خاطر همین اجازه ورود او را به چین نمی دادند.
- درسال 1999 به اوپیشنهاد بازی درفیلم the Matrix داده شد ولی اوقبول نکرد.
- او ازکلاس ششم شروع به کشیدن سیگار کرد. پیتزا غذای مورد علاقه اوست ازعنکبوت وکوسه نیز خیلی می ترسد.
- درسال 1999 یکی ازطرفداران خوب ومحکم brad دختری 19 ساله بود که دزدکی وارد خانه اوشده ولباسهای اورا به تن خود کرد و10 ساعت درمنزل او بود تا پلیس باخبر شده واورا دستگیر کرد. برادپیت فیلم پرطرفداری بنام TROY را درسال 2004 بازی کرد ولی برای اسکار 2005 به عنوان یکی از نامزدهای بدترین هنرپیشه درهمین فیلم انتخاب شد.
و اما همتون دیگه ماجرای براد پیت و آنجلینا جولی رو می دونید..
چون نمی خوام تکراری مطلب بزارم واسه همین از پرداختن
به این موضوع صرف نظر می کنم... ولی لازم دیدم یه تو ضیح کوتاهی هم درباره فیلم آقا و خانم اسمیت بدم که این فیلم باعث ازدواج این دو نفر شد..
کارگردان: دوگ لیمن  ----- همان کارگردان فیلم معروف هویت برن.
تهیه کننده: آکیوا گلدزمن
نویسنده: سیمون کینبرگ
موسیقی: جان پاول
بازیگران:
براد پیت (جان اسمیت)
آنجلینا جولی (جین اسمیت)
آدام برادی (بنجامین دانز)
کری واشنگتن (ادی)
عرضه کننده: فاکس قرن بیستم (20th Century Fox)
تاریخ عرضه: ۱۰ ژوئن ۲۰۰۵
زمان: ۱۲۰ دقیقه
زبان: انگلیسی
هزینه: ۱۱۰ میلیون دلار
جان و جین اسمیت برای رد گم کردن و برای این که به عنوان مظنون در یک بمب گذاری در بوگوتای کلمبیا دستگیر نشوند به شکل مصلحتی با هم ازدواج می‌کنند و بعد تصمیم می‌گیرند با هم زندگی کنند اما رابطه آنها به زودی به سردی می‌گراید.آنها در جلسات مشاوره خانواده شرکت می‌کنند اما نمی‌توانند دلیل مشکلاتشان را کشف کنند در ادامه ما متوجه می‌شویم که جان و جین دو قاتل حرفه‌ای هستند و در استفاده از انواع اسلحه ها متبحرند. سازمانهایی که هرکدام از آن دو را استخدام کرده‌اند رقیب و دشمن همدیگر هستند و جان و جین نیز از حرفه یکدیگر خبر ندارند. آنها به طور جداگانه مامور می‌شوند تا یک شاهد را که شدیدا مورد محافظت است به قتل برسانند. آن دو هم زمان و بی خبر از یکدیگر دست به عملیات می‌زنند و در نتیجه نقشه‌های یکدیگر را خنثی می‌کنند اما هر دو پی به هویت یکدیگر می‌برند هر کدام از آن دو فکر می‌کنند که دیگری برای سرپوش گذاشتن بر اعمال تبهکارانه خود دست به ازدواج زده است. به هر کدام از آن دو دستور داده می‌شود تا دیگری را ظرف ۴۸ ساعت نابود کند. طی یک تیراندازی سنگین آنها به طور سطحی زخمی می‌شوند و خانه شان نیز ویران می‌شود. اما علاقه آن دو به هم مانع این می‌شود که همدیگر را به قتل برسانند. صبح روز بعد آدمکش های هر دو سازمان به سراغ جان و جین اسمیت می‌آیند تا آنها را به قتل برسانند. جان و جین موفق می‌شوند شاهدی را که قبلا در صدد کشتنش بودند اسیر کنند. اما در نهایت تعجب در می‌یابند که این شاهد تنها یک طعمه بوده و مسئولان دو سازمان تبهکاری از ابتدا می‌خواستند کاری کنند که جان و جین همدیگر را بکشند سرانجام جان و جین موفق می‌شوند تا تمام تبهکاران را نابود کنند بعد از اتمام این ماجراها آنها حس تازه‌ای نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند.
اینم اطلاعات بیشتری درباره چند فیلم که برد پیت در اون ها بازی کرده:
 
1-True Romance محصول سال 1993 .. با اینکه براد پیت نقش اول رو بازی نمی کنه ولی فیلم خیلی معروفی هستش و کارگردان اون هم تونی اسکات مشهور می باشد..
2-Kalifornia محصول 1993 ..  نقش مقابل براد پیت روژولیت لوییز بازی می کنه
3-Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles محصول 1994 .. بازیگراش رو فقط نام می برم چون خودتون میشناسیدشون.. تام کروز- کریستین دانست – آنتونیو باندراس به همراه براد پیت..فیلم اصلی شو ندیدم ولی نسخه ویدئو کلوپی می ارزه وقت بزارین و ببینین..
4-Legends of the Fall فیلم خیلی قشنگ از براد پیت و آنتونی هاپکینز
5-Se7en ترجیح میدم درباره این  فیلم توضیح ندم .. چون اگه بخوام بگم یه چند صفحه جا می خواد.. واسه همین بی خیال  میشم..فقط اینو بگم که بهترین فیلمی که تو عمرم دیدم همین فیلم هستش..
6-Twelve Monkeys محصول سال 1995این هم یه فیلم خیره کننده با بازیگرانی همچون بوریس ویلیس و جوزف میلتو و براد پیت
7- Sleepers محصول 1996 که واقعا از این فیلم خوشم اومد..بازیگران بزرگی همچون رابرت دنیرو- کوین بیکن – داستین هافمن در کنار براد پیت ایفای نقش می کنند.
8-The Devil's Ownمحصول 1997 براد پیت در کنار هریسون فورد
9-Meet Joe Black محصول 1998 در کنار آنتونی هاپکینز
10-Fight Club محصول 1999یک فیلم خیره کننده دیگر از براد پیت که دومین همکاری او با دیوید فینچر ( کارگردان se7en) بود.. و خیلی از منتقدین این فیلم رو بهترین فیلم براد پیت می دونن.. ادوارد نورتون هم در کنار او در این فیلم بازی می کند.
11-Snatch محصول 2000 که اینم فیلم زیباییست
12-The Mexican محصول 2001 در کنار جولیا رابرتز
13- Spy Game محصول 2001 باز هم فیلمی به کاگردانی تونی اسکات و این بار براد پیت در کنار بازیگری این فیلم رو بازی کرد که خیلی ها براد پیت رو جایگزین خوبی برای او می دانستند.. بازیگری که از نظر ظاهری نیز شباهت های بسیاری با براد پیت داره.. حتما همتون متوجه شدین منظورم رابرت ردفورد هستش!!
14- Ocean's Eleven محصول 2001 اولین قسمت از سه گانه یاران اوشن که استیون سودربرگ کارگردان اسکاری سینما اونو کارگردانی کرده و بازیگران بزرگی همچون جورج کلونی – مت دیمون – اندی گارسیا – جولیا رابرتز و براد پیت در این فیلم بازی می کنن..
15-Troy محصول 2004 که فکر می کنم همتون دیدین این فیلم رو..پس لازم به توضیح نیست..
16-Ocean's Twelve محصول 2004 که علاوه بر بازیگرانی که گفتم کاترین زتا جونز هم به این فیلم اضافه شد..
17-Mr. & Mrs. Smith این فیلم رو کامل در قسمت بالا توضیح دادم..
18-Babel در کنار کیت بلانشت
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------

Brad Pitt
Filmography

 
 
2008
Atlas Shrugged (announced) (in talks) .... John Galt
Chad Schmidt (announced) .... Chad Schmidt/Himself
Crood Awakening (announced) (rumored)
2007
Dallas Buyer's Club (announced)
State of Play (announced) (rumored)
The Curious Case of Benjamin Button (pre-production)  Benjamin Button
Ocean's Thirteen- Rusty Ryan
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (completed) Jesse James
2006
Babel  .... Richard
2005
Mr. & Mrs. Smith - John Smith
2004
Ocean's Twelve - Rusty Ryan
Troy - Achilles
2003
Sinbad: The Legend of the Seven Seas - Sinbad
2001
Mexican, The - Jerry Welbach
Ocean's Eleven - Dusty Ryan
Spy Game - Tom Bishop
To the White Sea
2000
Snatch
1999
Being John Malkovich

Fight Club - Tyler Durden
1998
Meet Joe Black - Death
1997
Dark Side of the Sun, The

Devil's Own, The - Frankie McGuire/Rory Devaney

Seven Years in Tibet - Heinrich Harrer
1996
Sleepers
1995
Twelve Monkeys -Jeffrey Goines
Se7en - Detective David Mills
1994
Legends of the Fall - Tristan Ludlow
Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles - Louis de Pointe du Lac
 The Favor - Elliott Fowler
1993
Kalifornia
True Romance
1992
Cool World
River Runs Through It, A
1991
Across the Tracks
Johnny Suede
Thelma and Louise - J.D.
Two-Fisted Tales
 
نوشته شده در پنجشنبه ۶ خرداد۱۳۸۹ساعت 18:27 توسط Bad-Boy|


·      نام : هیلاری ارهارد داف

·      تاریخ تولد : 28 سپتامبر 1987

·      لقب : هیل ش

·      نام پدر : باب داف

·      نام مادر : سوزان کالین کاب

·      محل تولد : هاستون-تگزاس-آمریکا

·      قد : 1 متر 57 سانتی متر

هیلاری داف متولد 28 سپتامبر سال 1987 در هاستون تگزاس

آمریکا بدنیا آمد،او دومین فرزند باب داف که مالک فروشگاه زنجیره

ای و سوزان کالین کاب که خانه داراست میباشد.

اسم میانی داف ((ارهارد)) که اسمی آلمانی-آمریکایی هست را از

مادربزرگ پیرش به ارث برده است،که مادربزرگ او آلمانی میباشد.


و از همان بچگی به بازیگری علاقه  داشت و شانس بزرگی که او داشت این بود که نقش Wendy در فیلم تلویزیونی Casper Meets Wendy در سال 1998 به او پیشنهاد شد.

casper_meets_wendy

یک سال پس از این فیلم او در فیلم The Soul Collector بازی کرد که باعث شهرت او شد زیرا پس از این فیلم بود که مقالات جنجالی زیادی در مورد او نوشته شد. پس از این موفقیت در سال 2001 او به دیزنی رفت تا در سری تلویزیونی Lizzie McGuire نقش اصلی فیلم یعنی " Lizzie " را بازی کند این فیلم یک موفقیت بزرگ بود و هیلاری را به سوی یک ستاره بین المللی شدن پیشبرد. فیلم سینمایی The Lizzie McGuire در 2 می 2003 با 42 میلیون دلار امریکا هزینه، در سینما اکران شد.

 پس از این فیلم کمپانی دیزنی اعلام کرد که قسمت دوم این فیلم هم در همین سال ساخته خواهد شد و این در حالی است که هیلاری داف اولین آلبوم خود را به نام "Metomorphisis" به تازگی روانه بازار کرده است این آلبوم موفق در حدود یک هفته 2 میلیون نسخه فروخت.

    در حالی که هیلاری برای پشتیبانی آلبومش در امریکا سفر می کرد حرفه بازیگری اش را کنار نگذاشت و در سال 2004 در فیلم A Cinderella Storyکه Chad Michael Murray هم در آن بازی می کرد نمایان شد و این فیلم در 19 جولای همان سال در سینما اکران شد.

a cinderella story

 پس از آن فیلم های Raise Your Voice در سال 2004 و The Perfect Man در سال 2005 ساخته شدند که هر دو در سال 2005 اکران شدند.

    هیلاری داف در سال 2004 سخنگوی سازمان Kids With A Cause" که یک سازمان مخصوص کودکان بی سرپرست  است، بود.

    او در حرفه موسیقی خوب بوده است، آلبوم دوم او Self نام دارد، سومین آلبومش "Most Wanted". و آلبوم چهارم او به نام "Dignity" در 3 آوریل 2007 بیرون بیاید.

 

جزئیات در مورد خانم هیلاری داف

خواهر بزرگتر هیلاری "Haylie Duff" در گروه موسیقی ونوس است.

ْ

او در سال 2003 بر اساس بازیگری، خواندن، قیافه و کارهای خیرخوانه اش جذاب ترین زن سینما شناخته شده است.

او به همه نوع موسیقی به غیر از موسیقی" تکنو" علاقه دارد.

سگ او به نام " Little Dog Duff " مدتی پیش فوت کرده است.

علت قبول کردن بازی در فیلم "داستان سیندرلا" این بود که در بچگی داستان سیندرلا داستان مورد علاقه او بوده است.

فیلم مورد علاقه او فیلم Romy and Michele's High School Reunion است که در سال 1997 ساخته شده است.

او از ژیمناستیک، مطالعه کردن، نوشتن، آواز خواندن، بازیکردن و بیرون رفتن با خواهر بزرگش لذت می برد.

او اعلام کرده است که می خواهد 200000 دلار به صلیب سرخ و 50000 دلار بهامریکا برای کمک به طوفان زدگان طوفان کاترینا خواهد پرداخت.

بازی کامپیوتری مورد علاقه او بازی " The Sims " است.

او در سال 2005 ، 15 میلیون دلار درامد داشته است.

نقل قول های خانم هیلاری داف

من عاشق لباس هستم و علاقه شدیدی به کفش، لباس و آرایش کردن دارم و نمی توانم در این موارد خودم را کنترل کنم و از آن دسته افراد هستم که نمی توانم یک لباس را چندبار پشت سر هم بپوشم.

من مادرم را خیلی دوست د ارم و برای او احترام زیادی قائلم و او نمی گذارد هیچکس از من سو استفاده بکند.

من و خواهرم دوستان خوبی هستیم من در زندگی از او الهام می گیرم.

من هر هفته در مورد خودم در مجله ها می خوانم، در مورد کارهایی که انجام نداده ام، جاهایی که نرفته ام یا حتی نمی شناسم، این ها فقط شایعه و سیاست است.

در بچگی من خیلی کم رو بودم.

این خیلی سخت است که ما ویرانی ها را در تلویزیون ببینیم، این افراد اعضا خانواده خود را از دست داده اند و هیچ چیز ندارند و من دوست دارم تا به آن ها کمک کنم تا زندگی خود را به دست بیاورند (اینان سخنان هیلاری داف در هنگام کمک کردن به طوفان زدگان کاترینا است)

من فکر می کنم دختر ها احساس خوب بودن نمی کنند مگر اینکه دوست پسر داشته باشند، یا احساس راحتی و خوشحالی با هم ندارند این اشتباه است! شما می توانید مستقل باشید، شما می توانید قدرت را نشان دهید.

چند دستمزد اخیر خانم هیلاری داف

$2,000,000

Material Girls (2006)

$2,000,000

Cheaper by the Dozen 2 (2005)

$2,000,000

The Perfect Man (2005)

$2,000,000

Raise Your Voice (2004)

$2,200,000

A Cinderella Story (2004)

$1,000,000

Cheaper by the Dozen (2003)

$1,000,000

The Lizzie McGuire Movie (2003)

$500,000

Agent Cody Banks (2003)

Material girls

نوشته شده در پنجشنبه ۶ خرداد۱۳۸۹ساعت 18:21 توسط Bad-Boy|

زندگی‌نامه مایکل جکسون؛ سلطان
 موسیقی پاپ

از دستاوردهای دیگر او می‌توان به ثبت رکوردهای بیشمار در لیست رکوردهای جهانی گینس، از جمله عنوان "موفق‌ترین سرگرمی ساز تمام دوران...

مایکل جوزف جکسن (زادهٔ ۲۹ اوت ۱۹۵۸، درگذشته ۲۵ ژوئن ۲۰۰۹) موسیقیدان، سرگرمی‌ساز و بازرگان آمریکایی بود. فرزند هفتم خانوادهٔ جکسن، او فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصهٔ موسیقی از سن ۱۱ سالگی بعنوان یکی از اعضای گروه جکسن فایو آغاز نمود و در حالی که هنوز عضوی از گروه بود، در سال ۱۹۷۱ کار خود را به عنوان یک تک‌خوان شروع کرد. او را سلطان پاپ می‌نامند، پنج آلبوم از آلبوم‌های استودیویی او جزء پر فروش‌ترین آلبوم‌های جهان هستند: جدا از بقیه، دلهره آور، بد، خطرناک، تاریخ.
 
در اوایل دهه هشتاد میلادی، او به عنوان برترین نماد موسیقی پاپ، و اولین سرگرمی ساز آمریکایی آفریقایی تبار شناخته شد که موج قدرتمند و ساختار شکنی عمیقی را بنیانگذاری نمود، آغاز این موج از شبکهٔ MTV بود. محبوبیت موزیک ویدئوهای او مثل «بیلی جین»، «بزن به چاک» و «Thriller» (دلهره آور)، باعث تحول ساختار موزیک ویدئو به صورت یک فرم هنری و ابزار تبلیغاتی شد، و شبکهٔ تازه تاسیس MTV را به شهرت رساند. در دههٔ نود نیز ویدئوهایی مثل «Black or White» و «Scream»، آثار جکسن را به طور مداوم در لیست برنامه‌های اصلی MTV قرار داد. جکسن با اجراهای روی صحنه و موزیک ویدیوهایش، حرکات تکنیکی پیچیدهٔ رقص مثل روبات و مون واک را به محبوبیت رساند. شیوهٔ منحصر به فرد او در موسیقی و سبک آوازش، تعداد بی‌شماری از هنرمندان هیپ هاپ، پاپ و آر اند بی معاصر را تحت تاثیر قرار داده‌است.
او توسط بنیاد و تک آهنگ‌های خیریهٔ خود، و پشتیبانی ۳۹ جنبش خیرخواهانه، میلیون‌ها دلار برای اهداف خیریه وقف یا جمع آوری کرده‌است. با این وجود ابعاد دیگر زندگی شخصی او، همچون ظاهر در حال تغییر و رفتارش، سبب ایجاد جنجال‌های غرض ورزانه‌ای شد که به چهرهٔ مردمی او صدمه زد. او در سال ۱۹۹۳ متهم به سوء استفادهٔ جنسی از کودکان شد. اما پلیس تحقیقات جنایی را به دلیل عدم وجود شواهد کافی متوقف نمود و جکسن هرگز دستگیر نشد. پس از آن او دوبار ازدواج کرد، پدر سه فرزند شد و تمام این‌ها جنجال بیشتری ایجاد نمود. از اوایل دهه نود نگرانی‌هایی دربارهٔ وضعیت سلامتی او وجود دارد و از اواخر دهه نود اخبار ضد و نقیضی در بارهٔ وضعیت مالی این خواننده گزارش می‌شود. در سال ۲۰۰۵ جکسن بدلیل اتهامات بیشتری مربوط به سوء استفادهٔ جنسی و چند اتهام دیگر محاکمه و تبرئه شد.
 
او جزو تعداد معدودی از هنرمندان است که برای بار دوم به تالار مشاهیر راک اند رول راه یافته‌است. از دستاوردهای دیگر او می‌توان به ثبت رکوردهای بیشمار در لیست رکوردهای جهانی گینس، از جمله عنوان "موفق‌ترین سرگرمی ساز تمام دوران هاً، ۱۳ جایزهٔ گرمی، ۱۳ تک آهنگ شمارهٔ یک سولو__ بیشتر از هر هنرمند مرد دیگری از زمان پایه گذاری جدول صد اثر برترــــ و فروش بیش از ۷۵۰ میلیون واحد در سراسر جهان اشاره کرد. در صنعت موسیقی جایزه‌ای نمانده که جکسن به خانه نبرده باشد. همچنین او یک تاجر بسیار زیرک است، بسیاری او را یک نابغه در تجارت توصیف کرده‌اند و هیچ هنرمندی از نظر وسعت توانایی کنترل امور مالی و تجاری با او قابل مقایسه نیست. تقریبا چهار دهه‌است که کنکاش‌های بسیار موشکافانه در زندگی خصوصی جکسن همراه با دوران فعالیت درخشانش، او را جزئی از فرهنگ مردمی کرده‌است. او به عنوان یکی از مشهورترین مردان جهان شناخته می‌شد.
او در روز ۲۵ ژوئن ۲۰۰۹، به ایست قلبی دچار شد و به کما فرو رفت. او به سرعت به بیمارستان انتقال یافت اما با وجود تلاش تیم پزشکی برای بازگرداندن تنفس او، درگذشت.

سبک موسیقی
سوژه‌ها و سبک ها
استیو هوآی از ال موزیک (All Music)، بیان می‌کند که توانایی و استعدادهای فراوان جکسن، او را قادر به تجربهٔ سوژه‌ها و سبک‌های گوناگونی در طول دوران کاری سولوی (تک خوان) خود کرده ‌است. به عنوان یک موسیقیدان، او از سبک دنس (سبک رقص) و بلد‌های (سبک عاشقانه یا احساس گرا) موتاون، به سبک نیو جک سوینگ (new jack swing ــ سبک ترکیب ار اند بی و سول و رپ) با مایه‌های تکنو، و بعد به ترکیب تمام این‌ها با ریتمهای سبک فانک و گیتار هارد راک پرداخته‌است. برخلاف بسیاری از هنرمندان، جکسن آهنگ‌های خود را روی کاغذ نمی‌آورد. بلکه آن‌ها را داخل یک دستگاه ضبط صوت دیکته می‌کند؛ هنگام ضبط، او آهنگ را از حفظ می‌خواند. تعدادی از منتقدان بیان کرده‌اند که، Off the Wall، ترکیبی از بلدهای فانک، دیسکوـ پاپ، سول، راک ملایم، جاز و پاپ است. مثال‌های مهم عبارتند از: بلد «She's out of My Life» و دو ملودی دیسکو، «Workin' Day and Night» و «Get on the Floor». طبق نظر هوآی، Thriller نقاط قوت Off the Wall را قوی تر و خالص تر کرد؛ قطعات دنس و راک جسارت آمیزترند، در حالی که ملودی‌های پاپ و بلدها، ملایم تر و روح‌انگیزتر هستند. قطعات برجسته عبارتند از: بلد هاً Human Nature، The Lady in My Life و The Girl Is Mine، قطعات فانک: Billie Jean،Wanna Be Startin' Somethin و آهنگ‌های تنظیم شده به سبک دیسکو:  Baby Be Mineو . Pretty Young Thingبا Thriller، کریستوفر کانلی از مجلهٔ رولینگ استون اظهار کرد که، جکسن پیوستگی طولانی مدتش را با تم پس زمینه‌ای پارانویا (وهم گرایی)، و خیالات تیره و تارتر گسترش داده ‌است. استفن ارلوین از ال موزیک اشاره کرد که، این گرایش در آهنگ های «Billie Jean» و «Wanna Be Startin' Somethin'» مشهود است. در«Billie Jean» جکسن دربارهٔ یک طرفدار سمج می‌خواند، که ادعا می‌کند جکسن پدر فرزند اوست. در «Wanna Be Startin' Somethin» او برعلیه شایعات و رسانه‌ها صحبت می‌کند. «Beat It»، آهنگ راک ضد خشونت خیابانی، ادای احترامی به تاتر موزیکال وست ساید استوری بود و طبق گفتهٔ هوآی، اولین آهنگ راک تحول آفرین جکسن شد. هوآی همچنین اشاره کرد که، قطعهٔ همنام با عنوان آلبوم، «Thriller»، آغازگر ابراز علاقهٔ جکسن به موضوعات فراطبیعی است. بحثی که او در سال‌های بعد بارها به آن پرداخت. او در این آهنگ، از جلوه‌های صوتی سینمایی، موتیف‌های فیلم‌های وحشت و حقه‌های آوازی برای القای حس خطر در کارش استفاده کرد. در ۱۹۸۵، جکسن آهنگ حماسی «We Are the World» را برای اهداف خیرخواهانه نوشت. موضوعات بشردوستانه بعدها جزء هستهٔ مرکزی زندگی و موسیقی او شدند.
 
در Bad، ایدهٔ جکسن حول محور عاشق طعمه جو، در آهنگ راک «Dirty Diana» دیده می‌شود. اولین تک آهنگ، «I Just Can't Stop Loving You» یک آهنگ عاشقانهٔ سنتی، در حالی که «Man in the Mirror» یک بلد حماسی دربارهٔ اقرار و چاره جویی بود و در سطح بالاتری نسبت به کار قبلی او «We Are the World» قرار داشت. «Smooth Criminal» (مجرم زیرک) ، روایت یک هجوم خونبار، تجاوز و شاید قتل است. او در این آهنگ، از صدای طبل‌های دیجیتالی، خطوط بم ساخته شده توسط کیبورد، المنت‌های سازهای ضربی و صدای تپش قلب خودش، برای ارائهٔ تاثیر نافذ یک قلب تپنده، استفاده نمود.
 
استفن ارلوین از ال موزیک، اظهار می‌کند که، Dangerous جکسن را به صورت یک فرد کاملا متناقض نشان می‌دهد. او توضیح می‌دهد که، این آلبوم متفاوت‌تر و متنوع تر از آلبوم قبلی او Bad است. بطوری که، مخاطب حرفه‌ای را مورد توجه قرار می‌دهد، اما با قطعات حماسی نظیر «دنیا رو شفا بدهHeal the World» برای مخاطب سطح متوسط نیز جذاب است. نیمهٔ اول آلبوم، به سبک نیو جک سوینگ پرداخته‌است و شامل قطعات «Jam» و «Remember the Time» است. در آهنگ «Black or White»، جکسن از المنت‌های هارد راک استفاده می‌کند. در این آلبوم، جکسن برای اولین بار ناهنجاری‌های اجتماعی را جزء موضوعات اصلی قرار می‌دهد، برای مثال، «Why You Wanna Trip on Me» برعلیه گرسنگی جهانی، ایدز، بی‌خانمانی، سوء استفاده از داروها و مواد مخدر اعتراض می‌کند. Dangerous حاوی تلاش‌هایی دربارهٔ تمایلات جنسی، مثل «In the Closet» (پشت درهای بسته) است. آهنگ عشقی دربارهٔ میل و انکار، ریسک و خوددار بودن، زهد و ارتباط، خلوت و افشاء. قطعهٔ همنام با عنوان آلبوم، ادامه‌ای است بر موضوع عاشق طعمه جو و میل مفرط. نیمهٔ دوم شامل آهنگ‌های حماسی پاپ ـ گاسپل درون گرا، مانند «Will You Be There»، «Heal the World» و «Keep the Faith» است. در این آهنگ ها، جکسن سرانجام لب به سخن دربارهٔ برخی دلمشغولی‌ها و نگرانی‌های شخصی‌اش باز می‌کند. در بلد «Gone Too Soon»، جکسن به دوستش رایان وایت، و افرادی که بر اثر بداقبالی مبتلا به ایدز شده اند، ادای احترام می‌نماید.

HIStory
، فضایی از وهم و سوء ظن خلق می‌کند. این آلبوم، بر روی سختی‌ها و جنجال‌های علنی که جکسن قبل از تولید این آلبوم درگیرشان شد تمرکز می‌کند. در تلاشهای نیو جک سوینگ ـ فانک ـ راک «Scream» و «Tabloid Junkie»همراه با بلد ار اند بی «You Are Not Alone»، جکسن آثار تلافی جویانه ای، برعلیه بی‌عدالتی و انزوایی که احساس می‌کند می‌سازد و بیشتر خشمش را به سوی رسانه‌ها نشانه می‌گیرد. در بلد درون گرا «Stranger in Moscow» (غریبه در مسکو)، جکسن غم خود را به خاطر «سقوط از شوکت» ابراز می‌کند، در حالی که آهنگ‌هایی مثل «Earth Song» (ترانهٔ زمین)، "Childhood" (کودکی)، Little Susie (سوزی کوچولو) و Smile ( لبخند)، همه قطعات پاپ اپرایی هستند. در قطعهٔ ".D.S"، جکسن یک حملهٔ لفظی بر علیه تام اسندن آغاز کرد. او اسندن را به عنوان یک ضد اجتماع سفیدپرست که می‌خواهد "منو به چنگ بیاره، زنده یا مرده«" توصیف می‌کند. اسندن در مورد آهنگ گفت، «من ـــ بهتره بگیم ـــ بهش افتخار ندادم آهنگشو بشنوم، اما بهم گفته شده که آهنگ با صدای شلیک گلوله تموم می‌شه».
 
در تولید آلبوم Invincible، جکسن طی برنامهٔ کاری سنگینی با تولید کننده ،رادنی جرکینز، کار کرد. این آلبوم از قطعات سول مدرنی مثل «Cry» و «The Lost Children» (بچه های گم شده) و بلدهایی مثل "Speechless" (بی کلام)، «Break of Dawn» (سپیده دم) و «Butterflies» و قطعاتی که ترکیبی از سبک‌های هیپ هاپ، پاپ و رپ، مانند ،2000 وات،  Heartbreaker و Invincible (تسخیرناپذیر) تشکیل شده‌است.

مرام و تاثیر
در ۱۹۸۴، نام جکسن بطور رسمی در قدمگاه مشاهیر هالیوود ثبت شد. جکسن اثر برجسته‌ای بر موسیقی و فرهنگ سراسر جهان گذاشته‌است. او در آمریکا تبعیض‌های نژادی را فرو پاشید، هنر موزیک ویدئو را متحول کرد، و راه را برای موسیقی پاپ مدرن هموار نمود. فعالیت‌های کاری، صوت یکتای موسیقایی و سبک آوازی جکسن، هنرمندان هیپ ـ هاپ، پاپ و آر اند بی‌بیشماری را تحت تاثیر قرار داده‌است. هنرمندانی مثل ماریا کری، آشر، بریتنی اسپیرز، جاستین تیمبرلک و آر. کلی. جکسن برای بیشتر دوران کاریش، توسط موسیقی و فعالیت‌های بشر دوستانه، تاثیر «بی مانندی» بر روی نسل جوان در سطح جهان گذاشته‌است.
 
او افتخارات و جوایز بیشماری در طول فعالیت کاری اش دریافت کرده است، از جمله، «موفق‌ترین هنرمند مرد پاپ هزاره» از جوایز جهانی موسیقی، «هنرمند قرن» از جوایز موسیقی آمریکا، و «هنرمند پاپ هزاره» از جوایز بمبی. او دوبار به تالار مشاهیر راک اند رول فرا خوانده شده است، یکبار به عنوان عضوی از گروه جکسن فایو در ۱۹۹۷ و بعدا بعنوان یک هنرمند سولو در ۲۰۰۱. جکسن به تالار مشاهیر آهنگ سازان نیز در ۲۰۰۲ فرا خوانده شد. جوایز او عبارتند از، تعداد بسیار زیادی رکورد جهانی گینس (۸ تا فقط در ۲۰۰۶)، ۱۳ جایزه گرمی، ۱۳ تک آهنگ برتر ــــ بیش از هر هنرمند مرد دیگری بعد از پایه گذاری جدول ۱۰۰ اثر برترــــ و فروش ۷۵۰ میلیون واحد (دیسک) در سراسر جهان.
او با این مشخصه شناخته می‌شود، «یک رب النوع توقف ناپذیر، که تمام ابزار را برای فتح جداول ـ اینطور که نمایان است ــ به ارادهٔ خود در اختیار دارد: صدایی که بلافاصله خود را نشان می‌دهد، حرکات رقص که چشم را خیره می‌کند، استعدادها و قابلیت‌های موسیقایی حیرت انگیز، و محبوبیت و قدرت بسیار بسیار زیاد یک ستاره». در میانهٔ دههٔ هشتاد، مجلهٔ تایم جکسون را «داغ ترین پدیدهٔ فردی از زمان الویس پرسلی» توصیف کرد. در شرف ورود به ۱۹۹۰، ونیتی فر جکسن را مردمی‌ترین هنرمند در تاریخ نمایش دانست. تام آتلی نویسندهٔ دیلی تلگراف، او را یک «شخصیت فوق العاده مهم درتاریخ فرهنگ مردمی» و یک «نابغه» نامید. کل در آمدهای او در طول زندگی‌اش، از سهمش از سود کارهای سولو و موزیک ویدئو ها، درآمد کنسرت ها، و مشارکت یا موافقت ها، ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده‌است. در ۲۰۰۶ اعلام شد که جکسن در طول زندگی اش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار وقف خیریه نموده‌است. برخی تحلیل گران عقیده دارند که انحصارات او از کاتالوگ‌های موسیقی می‌تواند میلیاردها دلار ارزش داشته باشد. دوران کاری موفقیت آمیز جکسن، او را برای تقریبا چهار دهه بخشی از فرهنگ مردمی کرده ‌است. در سال‌های اخیر او به عنوان یکی از معروف‌ترین مردان جهان شناخته شده‌است.
 
کاتالوگ آلبوم‌ها
• ۱۹۷۲: Got to Be There (باید برسم اونجا)
• ۱۹۷۲: Ben (بن (آلبوم))
• ۱۹۷۳: Music & Me (موسیقی و من (آلبوم))
• ۱۹۷۵: Forever، Michael (مایکل ،برای همیشه (آلبوم))
• ۱۹۷۹: Off the Wall (جدا از بقیه)
• ۱۹۸۲: Thriller (دلهره آور)
• ۱۹۸۷: Bad بد
• ۱۹۹۱: Dangerous (خطرناک)
• ۱۹۹۵: HIStory ( تاریخ)
• ۲۰۰۱: Invincible (تسخیرناپذیر)
نوشته شده در پنجشنبه ۶ خرداد۱۳۸۹ساعت 18:8 توسط Bad-Boy|

مایکل جردن
[[تصویر:Michael Jordan.jpg
مایکل جردن در سال ۲۰۰۶|200px]]
شناسنامه
نام کامل مایکل جفری جردن
زادروز ۱۷ فوریه ۱۹۶۳
زادگاه بروکلین , ایالت نیویورک
،  ایالات متحده آمریکا
قد ۱.۹۸ سانتی متر
اطلاعات باشگاهی
باشگاه کنونی
پُست
باشگاه‌های حرفه‌ای

شیکاگو بولز
واشینگتن ویزارد

در 17 فوریه 1963 تولد نوزاد سیه چرده ای در بروکلین (نیویورک) موجب هیجان خانواده ای فقیر شد که با فریاد شادی و رضایت خود، توجه دوستان و همسایگان را به این نوزاد جلب کردند. تولد یک بچه برای هر خانواده ای رخداد شیرین و هیجان انگیزی است، اما این کودک استثنایی خیلی زود توجه آشنایان و مردم محله را جلب کرد. او در سن 11 سالگی چنان بلند قد بود که همه بدون تردید اعلام کردند که وی باید بسکتبالیست شود و بورسیه بگیرد. بورسیه تحصیلی برای بسکتبالیست های خوب وبا استعداد یک پله ترقی وشانس بزرگ برای درخشیدن در مسابقات کالج است، اما این پسرک سمبل شعار ملی مسابقات حرفه ای I love this game (من عاشق این بازی هستم) شد. او حتی فراتر از تصور خانواده و آشنایان خود رشد کرد وعنوان قهرمان دوران وبرترین ورزشکار ملی را به خود اختصاص داد. ستاره ای که فراتر از تایگر وودز(گلف) و پیت سمپراس(تنیس) درخشید ویک اسطوره شد. این ستاره مرد اول در میان سه قهرمان دوران است و نامش مایکل جردن می باشد.

در سال 1991 نخستین قهرمانی در ان بی ای را با تیم بولز تجربه کرد و این مقام را در سال های 1992 و 1993 تکرار کرد تا به اصطلاح three-peat کرده باشد. جردن در اوج شهرت وتوانایی در اوایل فصل 93-94، خود را بازنشسته کرد که مهمترین دلیل بازنشستگی او را می توان مرگ اسرار آمیز پدرش در سال 1994 دانست که اتهاماتی را متوجه مایکل کرد و تعادل روحی وی را بر هم زد. باوجود ترک ناگهانی NBA برای ادامه دوران بازی اش در ورزش بیسبال، وی مجددا در 1995 به بولز بازگشت و آن ها را به سه قهرمانی پیاپی دیگر (یعنی three-peat دوم) در سال های 1996،1997 و 1998 و نیز ثبت رکورد 72 پیروزی در فصل 1995-96 ان بی ای رساند. مشکلات خانوادگی وشایعات بار دیگر مایکل را به حاشیه برد و برای بار دوم در 1999 بازنشته شد، اما مجددا برای دوفصل بازی در تیم واشینگتن ویزاردز، در سال 2001 به NBA بازگشت.

عناوین و افتخارات شخصی جردن عبارتند از:

 Olympic Gold Medal: 1984, 1992

 

 NBA Champion: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998

 

 NCAA National Championship: 1982

 

 NBA MVP: 1988, 1991, 1992, 1996, 1998

 

 NBA Finals MVP: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998

 

 NBA Leading Scorer: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998

 

 All-NBA First Team: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998

 

 All-NBA Second Team: 1985

 

 NBA All-Star Game: 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003

 

 NBA All-Star Game MVP: 1988, 1996, 1998

 

 NBA All-Defensive Team: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998

 

 NBA Defensive Player of the Year: 1988

 

 NBA Rookie of the Year: 1985

 

 NBA All-Rookie Team: 1985

 

(Third on NBA All Time Scoring List: (32,292 points

 

(Second Most Steals of All Time: (2,514 steals

 

 

نوشته شده در پنجشنبه ۶ خرداد۱۳۸۹ساعت 18:5 توسط Bad-Boy|

سلام دوستان عزيز           
یک ماه پیش به من ایمیلی اومد که باور نکردم
موبایل , HDTV و ... رایگان ، من هم باور نکردم
خوندم و عضو شودم حالا دیروز گوشی برام اومد به خاطر همین میگذارم تا شما هم عضو بشین مدت اومدن گوشی حدود 3 هفته هست
گوشی که من انتخاب کرده بودم ایفون 16گیگ

ثبت نام (برای دریافت هدیه رایگان موبایل؛گیم،تلوزیون و .... )

دروغ نیست واقعیت داره

عضویتش هم رایگانه (به نظر من که هیچ ضرری نداره) 10 دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه

چرا این شرکت هدایای مجانی می دهد ؟

این شرکت در واقع یک شرکت تبلیغاتی است که توسط شرکت های بزرگی همچون اپل، نوكیا، سونی اریكسون، سامسونگ و ... پشتیبانی می شود

و در واقع برای آنها تبلیغ میکند که خرج این گونه تبلیغات بسیار کمتر از تبلیغات در تلویزیون هاست..

شما فقط با زیر مجموعه گیری می توانید گوشی موبایل،کنسولهای بازی، mp3 player و تلویزیون LCD و ... دریافت کنید
.
ش
عضو گیری هم فقط از طریق ثبت نام تو سایت صورت میگیره نه پولیه نه گلد کویسته نه خطر داره به خدا هیچی نیست فقط تبلیغاته برای عضو گیری هم فقط باید لینکشو برای رفیقت بفرستی

مثلا k800 :برای گرفتن این گوشی نیاز به 13 زیر مجموعه دارین یعنی شما 13 تا دوست ندارین?

اگر n95 بخوای 32 نفر باید زیر مجموعه جمع کنی .

هر گوشی که بخوای یه تعداد خاصی باید زیرمجموعه جمع کنی که بالاترینش 45 نفره
.

با 25 زیر مجموعه میتونید یک تلویزیون lcd بگیرید

به نظر من که آشنا و دوستان شما بیش از 45 نفر هم هستند . تازه آنها هم یک گوشی رایگان میگیرند .

____________________________________________
مراحل كار:

ابتدا باید با استفاده از لینك زیر وارد سایت xpango بشید

http://www.xpango.com?ref=92285139سپس روی گزینه ی Sign up Now كلیك كنید

یا

ثبت نام

وبعد طبق مراحل زیر عمل کنید

:First name
نام خود را بنویسید.

:Last name
نام خانوادگی خود را بنویسید.

:Email
آدرس ایمیل خود را وارد كنید.

:Password
برای خود پسورد انتخاب كنید.

:Address1
آدرس خود را دقیق به انگلیسی بنویسید.

نوشتن آدرس پستی خود به انگلیسی را درست یاد بگیرید چون موبایل یا هر پکیج دیگری که انتخاب کرده اید به آدرستان ارسال خواهد شد:

لازم نیست در این قسمت نام شهر، استان، کد پستی و ... را وارد نمائید، در فیلدهای پائین تر می توانید آنها را درج کنید:
برای دادن آدرس به انگلیسی من کمکتون میکنم ، مثلا :
پلاك no
واحد unit
طبقه floor یا flat
ساختمان bldg
كوچه alley
خیابان st
خیابان بزرگ ave
بلوار blvd
میدان sq
چهارراه cross
بعد از after
قبل از before
جاده rd
جنوبی south
شمالی north
غربی west
شرقی east

به طور مثال :

enghelab sq , imam ave, shah st, shahid alley, aseman bldg, floor2, unit8

در قسمتهای پایین تر هم:

:Town/City
شهر خود را بنویسید.

:County/State
نام استان خود را بنویسید.

Country:
نام كشور خود را انتخاب كنید.

:Free Gift
نام هدیه را انتخاب كنید، ( بعد از ثبت نامه قابل تغییر است )

:Post Code/Zip
در این قسمت كد پستی منزل خود را وارد كنید.

:Referral ID
در این قسمت كد به شما داده ميشود در غیر اینصورت ثبت نام شما ناقص خواهد ماند.


در قسمت Term and Condintion یك تیك بزنید

نحوه پر کردن فرم ثبت نام

توجه : اگر کد نوشته نبود یعنی ثبت نام شما ناقص است و دعوتنامه ندارید و ثبت نام شما اعتبار ندارد .اگر در هنگام ورود مشخصات مشكلی پیش نیاد، به ایمیلتان آدرسی میاد (عجله نداشته باشید بعد از 15 دقیقه حتما میاد) بر روش كلیك كنید تا ثبت نامتون تكمیل بشه(توجه كنین كه در پیام ارسال شده دو لینك وجود داره كه اولی برای فعال سازی {لینکه کوچیک} و دومی برای انصراف از ثبت نام هست. پس دقت كنین كه لینك دومی رو كلیك نكنین!)

خب حالا یه ایمیل دیگه واسه شما میاد که شامل یه لینک واسه Login هسش . روش کلیک کنید .

در قسمت user name آدرس email خودتون رو که با اون ثبت نام کرده اید و در قسمت password هم پسوردتون رو بنویسید و روی گزینه login کلیک کنید.

و بعد وارد صفحه ای خواهید شد كه لینك زیر مجموعه گیری شما در آن موجود است. شما باید این لینك را به افراد بدهید و اگر كسی با این لینك ثبت نام كند زیر مجموعه ی شما خواهد شد.

بعد از اینكه كسی در زیر مجموعه ی شما قرار گرفت و فعال شد(زیر مجموعه گرفت) 1 امتیاز به شما داده می شود و شما بعد از كسب امتیازهای لازم برای دریافت پكیج انتخابی می توانید آن را درخواست بدهید تا ارسال شود.

بعد این دیگه به شما بستگی داره که چه کار می کنین.و چند نفر رو میتونید زیر مجموعه خود کنید

توجه:
*
بیشتر از یك بار در یك كامپیوتر ثبت نام نكنین، چون حساب شما باطل میشه.
*
در مكانهایی مثل كافی نت یا سایتهای كامپیوتری مدارس و دانشگاهها ثبت نام نكنین، چون احتمال اینكه دو نفر از طریق یك كامپیوتر ثبت نام كنن
خیلی زیاده و عضویت هر دو نفر باطل میشه

*
آدرستون رو دقیق وارد كنین چون هدیتون به اون آدرس ارسال میشه

در میل اول کد به شما میده و در میل دوم لینک ورود به اکانت در ضمن طرز كار سايت به اين صورت است كه شما پس از ثبت نام و فعال سازي اكانت خود(توسط ايميل ارسال شده به وسيله سايت)،به سايت مراجعه كرده و در قسمت sin up كليك،و براي ورود نام كاربري و پسورد را وارد كرده تا به سايت وارد شويد،بعد در قسمت my account كليك كنيد تا به پروفايل خود برويد،دقت كنيد كه هنگام ورود به سايت يك لينك به نام Referral ID به شما داده مي شود و شما بايد اين لينك را براي دوستان خود ارسال كنيد تا از طريق اين لينك ثبت نام كنند و به عنوان زيرمجموعه شما قرار بگيرند،توجه داشته باشيد كه زير مجموعه هاي شما هم بايد حداقل يك زير مجموعه بگيرند تا به عنوان امتياز براي شما حساب شوند،مثلا شما با داشتن 13 عضو به صورت ذكر شده ميتوانيد يك psp slim دريافت كنيد،براي ديدن زير مجموعه هاي خود بايد هنگام ورود به بخش my account در قسمت سمت راست بر روي گزينه Ordrs/Credits/referral ID كليك كنيد،و هر موقع ميزان امتياز شما با امتياز( Credit) هديه انتخاب شده برابر شد يك ايميل براي شما ارسال ميشود كه مي توانيد جايزه را سفارش و يا آن را تغيير دهيد.

نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 18:13 توسط Bad-Boy|

نظرات جالب مهناز افشار، پوریا پورسرخ، علی کریمی، علی پروین، هادی ساعی و ... در مورد مرگ


 

نظرات این دوستان گاهی جالب و خارج از تصور است:

 

* مجتبی جباری

بیشتر از مرگ از اعمالم می‌ترسم و اگر چیزی از عمرم باقی نمانده باشد و چیزی در آن لحظه نجوا هم فقط از خدا طلب بخشش و مرگ بی‌دردسری می‌کنم.

 

* حمید سوریان

دلم می‌خواهد راحت و بی‌مزاحمت برای دیگران بمیرم و آن قدر آدم خوبی باشم که وقتی مردم روی سنگ قبرم بنویسند ورزشکار با اخلاق مرد.

 

* مهرانه مهین‌ترابی

مرگ لحظه‌ای ناگزیر در زندگی هر موجود زنده‌ای است فقط کاش همیشه قدر یکدیگر را بدانیم و می‌خواهم طوری بمیرم که کسی کینه‌ای از من به دل نداشته باشد.

 

* علیرضا محمد

بالاخره هر کسی یک روز می‌میرد، ولی من نمی‌خواهم توی زمین فوتبال بمیرم. دوست دارم روزی که قرار است این اتفاق برایم بیفتد کنار خوانواده‌ام باشم.

 

* فرمان فتحعلیان

آرزویم مرگ پر آرامش است طوری که خودم هم نفهمم چه شد. اما رفتن و مردنم باعث شادی کسی نشود که بگویند خوب شد که مرد.

 

* علی پروین

مرگ حق است آقا! اما برعکس تمام حق‌ها گرفتنی نیست و به شما می‌دهند و امیدوارم که خوبش را به من بدهند.

 

* علی کریمی

دوست دارم طوری بمیرم که خانواده‌ام به من افتخار کنند و کسی را نرنجانده باشم، اما یک جورهایی هنوز از مرگ می‌ترسم.

 

* پوریا پورسرخ

می‌خواهم لحظه‌ای این اتفاق برایم بیفتد که وقتی به پشت سرم نگاه می‌کنم کاری نکرده باشم که از انجامش پشیمان و شرمنده باشم.

 

* نیما مسیحا

خیلی خوب است که آرام بمیرم مثلاً در خواب و... امیدوارم آن لحظه خدا از من راضی باشد.

 

* هادی ساعی

دلم می‌خواهد با عزت و افتخار بمیرم.

 

* بهنام صفاریان

من عاشق سرعتم و به نظرم اگر حین مسابقات اتومبیل‌رانی چپ کنم و بمیرم هیجان‌انگیز باشد.

 

* سپهر حیدری

معتقدم مرگ پایان و آخر کار ما نیست و برای همین می‌تواند خیلی هیجان‌انگیز باشد. اما تا به حال به این فکر نکرده‌ام چطور بمیرم. شاید خیلی ساده و در خواب گزینه‌ خوبی باشد.

 

* مهدی میامی

می‌خواهم آن لحظه حتماً با مردم خوبمان ملاقات کنم و به آن‌ها بگویم که دوستشان دارم.

 

* آرش برهانی

مرگ می‌آید و همیشه هم وقتی می‌آید که انتظارش را ندارید و ما هرگز به درستی باورش نمی‌کنیم. امیدوارم روزی سراغ من بیاید که حسرتی در دلم نمانده باشد و به آرزوهایی که می‌خواهم رسیده باشم.

 

* اردلان شجاع‌کاوه

به قول شاعر نمی‌دانم پس از مرگم چه خواهد اما دوست داشتم نوع مردنم را می‌دانستم تا خودم را آماده کنم.

 

* یوسف تیموری

کاش جوری بمیرم که همه بگویند حیف شد که مرد نه اینکه راحت شدیم یا مثلاً از دستش خلاص شدیم و این جور حرف‌ها.

 

* فلامک جنیدی

فقط مریض نباشم و در بستر بیماری نمیرم کافی است.

 

* مهناز افشار

دلم نمی‌خواهد خفه شوم یا در آب غرق شوم مرگ هر چه با آرامش و بی‌سر و صداتر باشد بهتر است

نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 15:59 توسط Bad-Boy|

شقایق دهقان
زیبایی مصنوعی را نمی‌پسندم
«خیلی‌ها به‌ام می‌گفتند دماغ‌ات را عمل کن. بیشتر از همه، مادرم می‌گفت‌...


برخلاف بقیه مادرها که همه‌ش می‌گویند فرزند‌شان هیچ نقصی ندارد. من اگر بازیگر نبودم، حتما این کار را می‌کردم...» این‌ها را شقایق دهقان می‌گوید که بازیگر است و برعکس خواهرش، اصلا اهل ورزش نیست. بنفشه دهقان، خواهر شقایق، یک ورزشکار ملی است که به نوعی می‌شود گفت مسوول سلامت خانواده است. بنفشه به سوپرمارکت محله‌شان سپرده از فروختن کره، ‌خامه، پنیرخامه‌‌ای و لبنیات پرچرب به پدر و مادرش خودداری کنند.
او حتی به خورد و خوراک خواهرش، شقایق، هم ایراد می‌گیرد و همیشه به او گوشزد می‌کند که اسید اوریک مهراب قاسم‌خانی (همسر شقایق که حتما اسم او را به‌عنوان نویسنده سریال‌های طنز پرطرفدار، زیاد دیده‌اید) بالاست و شقایق باید مقدار گوشت قرمز را در غذاهای او کاهش دهد.
شقایق دهقان دو خواهر و یک برادر دارد. خانه آنها در همسایگی خانه پدری است و خواهر بزرگ‌اش در طبقه دوم همان ساختمان زندگی می‌کند. آنها همیشه کنار هم هستند و از همه مهم‌تر، همه‌شان از خوانندگان همیشگی هفته‌نامه «سلامت»‌ا‌ند. گفتگوی متفاوت ما را با این دو خواهر متفاوت می‌خوانید.


در خانواده دهقان، ورزش طرفدار بیشتری دارد یا هنر؟

 


شقایق: ما در خانواده وظایف‌مان را تقسیم کرده‌ایم. من اصلا ورزش نمی‌کنم و بنفشه هم اصلا کار هنری انجام نمی‌دهد. خواهر بزرگ‌ترم مترجمی زبان آلمانی خوانده و خانه‌دار است. برادر کوچک‌ام هم هر از گاهی مشغول کاری می‌شود و وقتی دل‌ا‌ش را زد، سراغ کار دیگری می‌رود؛‌ هنوز تکلیف‌اش خیلی مشخص نیست.

 

بنفشه: شقایق کمی اغراق می‌کند. ما همیشه شرایطی را داشته‌ایم که ورزش کنیم. شقایق دو سال از من بزرگ‌تر است و ما خیلی کوچک بودیم که به استخر می‌رفتیم و شنا یاد می‌گرفتیم. من کلاس پیانو می‌رفتم اما چون شقایق دل‌اش می‌خواست بسکتبال بازی کند، مرا هم به کلاس بسکتبال بردند اما من بسکتبال را ادامه دادم و شقایق رها کرد. من تا سال 80 بازیکن تیم ملی امید و تا سال 84 بازیکن تیم ملی بزرگسالان بودم. تحصیلات‌ام هم در همین زمینه است. از تیم ملی خداحافظی کردم اما همچنان در لیگ برتر بازی می‌کنم. من سراغ هنر نرفتم چون دیدم استعدادی در این زمینه ندارم. مدتی موسیقی کار کردم اما به جایی نرسید.
شقایق: خیلی از همکاران ما هستند که کار هنری می‌کنند اما سواد و فهم هنری ندارند؛ مثلا نمی‌توانید با او درباره یک فیلم یا کتاب صحبت کنید ولی چیزی که درباره بنفشه فکر می‌کنم، این است که او این فهم را دارد؛ با ما فیلم می‌بیند و درباره آن با هم بحث می‌کنیم و نظر می‌دهیم.

حالا چرا شقایق ورزش نمی‌کند؟

شقایق: من واقعا فرصت نمی‌کنم. تا قبل از تولد پسرم گاهی اگر فرصت داشتم شنا و پیاده‌روی می‌کردم. تا زمانی که سر کارم که هیچی؛ زمانی هم که در خانه باشم، این زمان حق «نویان» است چون واقعا احساس می‌کنم برایش کم وقت می‌گذارم.

مادر بودن سخت‌تر است یا بازیگری؟

شقایق: با تیمی که من برای مراقبت از «نویان» دارم، این کار اصلا کار سختی نیست! مادرم همیشه کمک‌ام می‌کند. خواهرم هم طبقه بالای ما زندگی می‌کند و مراقب است. خانمی هم در خانه مادرم زندگی می‌کند و وقتی من شب‌کارم، کنار «نویان» می‌خوابد. البته به هر حال کار سختی است و نگرانی‌های خاص خودش را دارد.


آخرین بار کی ورزش کردید؟

شقایق: بعد از زایمان. من در دوران بارداری 23 کیلوگرم اضافه وزن پیدا کرده بودم. حالت طبیعی آن 15، 16 کیلوگرم است اما من اصلا مراعات نمی‌کردم. بارداری راحتی داشتم و چون هیچ‌چیز اذیت‌ام نمی‌کرد، من هم خودم را رها کرده بودم. یادم هست شام دو تا بشقاب آلبالوپلو خوردم و روی آن، دو سه تا نان خامه‌ای. همه اضافه وزن‌ام را گردن بارداری می‌انداختم. کم کردن آن بعد از زایمان کار خیلی سختی بود که البته با رژیم و ورزش‌های بنفشه، این کار را انجام دادم.

 
بنفشه: من در دوران بارداری همیشه به شقایق می‌گفتم که ورزش کند. البته او تنبلی می‌کرد و خوب گوش نمی‌داد. بعد از زایمان، ‌من جرأت نمی‌کردم به او رژیم بدهم. فقط می‌گفتم برنج و نان کمتر بخور. ورزش در بارداری باید کاملا تحت نظر متخصص این کار صورت بگیرد.


این ورزش نکردن‌ها ریشه‌اش تنبلی است یا فرهنگی که بین ما رواج دارد؟

بنفشه: ببینید؛ من تدریس می‌کنم و افرادی را می‌بینیم که برای ورزش می‌آیند و دیگر سن آنها از سن قهرمانی گذشته اما وقتی اصولی ورزش می‌کنند، خوش‌شان می‌آید و ادامه می‌دهند. مشکل ما آموزشی است که یا غلط است، یا اصلا وجود ندارد. زنگ ورزش هنوز در مدارس ما رسمیت ندارد. خانواده‌ها باید به ورزش اهمیت بدهند.

 
شقایق: بچگی ما توی زنگ ورزش، ما هر کاری دل‌مان می‌خواست می‌کردیم و کسی کاری به کارمان نداشت. اصلا ورزشی در میان نبود.
 
بنفشه: من شاگردانی دارم که در 17، 18 سالگی برای اولین بار ورزش می‌کنند. این سن خیلی دیر است. همین الان هم ورزش در مدارس خیلی اجباری نیست. آموزش و پرورش در برخی مناطق اعلام کرده که اصلا نباید معلم ورزش داشته باشند و خود معلم پایه باید به بچه‌ها ورزش بدهد. در مدارس غیرانتفاعی که خود من الان تدریس می‌کنم، بچه‌ها گاهی می‌گویند که شما دست‌آخر به‌مان 20 می‌دهید و راست هم می‌گویند؛ مثلا بچه‌های دوره پیش‌دانشگاهی خیلی تحت فشارند و ورزش می‌تواند برای آنها مفید باشد ولی وقت ندارند.

بازیگر برای اینکه بدنی آماده داشته باشد، نیاز به ورزش دارد. این‌طور نیست؟

شقایق: درست‌اش این است که یک بازیگر همیشه روی فرم باشد اما سیستم کار ما در سینما و تلویزیون به نوعی است که لزوم آن خیلی احساس نمی‌شود. امیدوارم به جایی برسم که مجبور شوم ورزش کنم. از زمانی که پسرم به دنیا آمده، اتفاقا من خیلی پرکارتر شده‌ام. تقریبا یک سال است که من یک‌نفس کار می‌کنم. کارهای ما هم به شکلی است که نیمی از روز را سرکاریم. برای سریال «زن‌بابا» من روزی 16 ساعت سرکار بودم!
بنفشه: سال گذشته بعد از تولد «نویان»، شقایق و مهرناز، خواهر بزرگ‌ترم، را به زور بردم باشگاه ثبت‌نام کردم اما تنها یک ماه این فعالیت ادامه داشت. مهرناز مدت‌ها حرفه‌ای ورزش می‌کرد اما الان او هم کمی تنبلی می‌کند.
شقایق: خب، واقعا کار سختی است؛ یعنی زمانی که اضافه وزن زیادی پیدا کرده‌ای و باید آن را از بین ببری، در عین حال، یک موجود دیگر وجود دارد که تو باید همه حواس و تلاش‌ات برای او باشد. به همین دلیل، خیلی از خانم‌ها نمی‌توانند بعد از زایمان به وزن قبلی خود برگردند. غذایی که به بچه می‌دهی حتما برنج دارد، گوشت دارد، حبوبات دارد و هرچه از غذای بچه می‌ماند، معمولا مادرها می‌خورند و می‌گویند حیف است؛ و این وزن به جای کمتر شدن، مدام بیشتر می‌شود.

بدون ورزش،‌ خستگی 16 ساعت کار را چه‌طور از بین می‌برید؟
شقایق: با خواب! وقتی روزی 16 ساعت سرکار باشید ناخودآگاه ذهن‌‌تان درگیر است و خواب راحتی هم نمی‌توانید داشته باشید. هنوز ریتم کار در ذهن‌ام وجود دارد. من سعی می‌کنم قبل از خواب حتما یا فیلم ببینم یا کتاب بخوانم. شاید 10 دقیقه بعد از شروع فیلم خواب‌ام ببرد یا دو صفحه بیشتر کتاب نخوانم اما باعث می‌شود که از حال و هوای کار و اتفاقات روزمره بیرون بیایم تا راحت بخوابم.

رژیم یک بازیگر چه تفاوتی با رژیم یک ورزشکار حرفه‌ای دارد؟
بنفشه: برای ما که خیلی فرق دارد. من خیلی سختگیرم. روغن جامد از غذای من مدت‌هاست حذف شده. شقایق گاهی مرا مسخره می‌کند اما من قاشق‌های برنج‌ام را هم می‌شمارم. نان سفید اصلا نمی‌خورم. شیرینی نمی‌خورم. مزه گوشت قرمز را هم دوست ندارم و 10 سال است به آن لب نزده‌ام. بیشتر مرغ و ماهی می‌خورم. اما رعایت اینها برای شقایق خیلی سخت است. او عاشق گوشت قرمز است و اسیداوریک شوهرش بالاست اما هیچ‌کدام رعایت نمی‌کنند.
شقایق: من خیلی وقت‌ها ناهار و شام را سرکار می‌خورم. اگر حجم کار سنگین نباشد یا حوصله داشته باشم از خانه غذا می‌برم اما معمولا این اتفاق نمی‌افتد. همیشه غذایم پلو خورش است. ما هم دور هم می‌نشینیم و اصلا حواس‌مان به حجمی که می‌خوریم، نیست.
بنفشه: ما هنگامی که سرکار و در اردو هستیم، بیش از پیش حواس‌مان به خورد و خوراک‌مان است. تغذیه قبل از مسابقه‌ من برای بعضی‌ها خنده‌دار است؛ گاهی قهوه می‌خورم، گاهی بستنی، خیلی مواقع سیب‌زمینی پخته با لیموترش یا ماکارونی. خودم می‌دانم چی بخورم که بازده بیشتری داشته باشم. زمانی که درس می‌خواندیم وضعیت ما خیلی سخت بود. من هم کارشناسی ارشد می‌خواندم هم در روابط‌عمومی دانشگاه آزاد کار می‌کردم و هم عضو تیم ملی بسکتبال بانوان بودم. اساتید به هیچ‌وجه به ما اجازه نمی‌دادند به‌خاطر اردوها غیبت کنیم و محل کارم هم به راحتی مرخصی نمی‌داد. خب، رشته‌های ورزشی در ایران اصلا خانم‌ها را از نظر مالی تامین نمی‌کند؛ یعنی مثلا با یک سوم قرارداد یک بازیکن بسکتبال آقایان، می‌توان یک تیم لیگ برتری دختران را اداره کرد؛ یک تیم 12 نفره با مربی و بدن‌ساز را! هرچند که به نظر من، ‌کار شقایق از کار من سخت‌تر است.
شقایق: نه! فکر می‌کنم چون بنفشه ازدواج نکرده این‌طور فکر می‌کند. بالاخره بخشی از وظایف و مسوولیت‌های من به زندگی خانوادگی‌ام برمی‌گردد. شرایط من سخت‌تر است، نه کارم. ولی من فکر می‌کنم هیچ وقت نمی‌توانم با بچه‌ها سر و کله بزنم و چیزی به آنها یاد دهم. من کارم را دوست دارم و کار خیلی فشار به من وارد نمی‌کند. هر کاری سختی‌های خاص خودش را دارد اما سختی‌های بازیگری مرا آزار نمی‌دهد.

شما کارتان را با کودکان شروع کردید؛ درست است؟
شقایق: بله؛ من 4 سال برای گروه کودک به عنوان نویسنده و بازیگر کار کردم. در شبکه جام‌جم هم اجرای زنده داشتم. البته این هم نوعی آموزش بود اما به شکل غیرمستقیم؛ یعنی لازم نبود با آنها سروکله بزنیم. کاری را چند سال پیش داشتیم که من نویسنده بودم و سحر ولدبیگی، مجری. در هر برنامه چند کودک برای حضور در استودیو می‌آمدند. من گاهی واقعا نمی‌توانستم آنها را تحمل کنم و بیرون می‌رفتم. البته «نویان» فرق دارد. بالاخره بچه خودم است و رفتارها و عادات‌هایش را می‌شناسم و وظایفی نسبت به او دارم.
بنفشه: نگهداری از «نویان» واقعا کار ساده‌ای است. یک کارتون دایناسور دارد که اگر آن را برایش بگذاری دیگر تکان نمی‌خورد؛ لحظه به لحظه‌اش را حفظ است. «باربد»، پسر خواهر بزرگ‌ترم، کلاس اول است و کمی با هم بازی می‌کنیم. البته کمی چاق شده و مادرش او را کلاس ورزش می‌گذارد. من وقتی بچه‌های چاق را می‌بینم دل‌ام می‌خواهد از پدر و مادرشان بپرسم چرا این‌طور با آنها برخورد می‌کنند و مراقب‌شان نیستند؟!

پدر و مادرتان جزو کدام دسته‌اند: ورزشکار یا هنرمند؟

شقایق: راستش، ما پدرمان را آرزو به دل گذاشتیم. او در آلمان مهندسی مکانیک خوانده و زندگی‌اش بر اساس نظم و ترتیب معنا می‌شود. اصلا از این ماجرا سردرنمی‌آورد که شغلی باشد که شب سرکار بروی و نتوانی برای درآمدت برنامه‌ریزی بکنی...بنفشه: اما ورزش کردن من را دوست دارد و من هم خیلی دل‌ام می‌خواست بازی مرا از نزدیک ببیند که خب، این امکان وجود ندارد. پدرم هیچ اجباری برای رشته و کار ما نداشت. او تاکید دارد در هر رشته‌ای که فعالیت می‌کنیم باید تحصیلاتی در آن زمینه داشته باشیم و در آن شغل از بهترین‌ها باشیم.

روی خورد و خوراک آنها هم نظارت می‌کنید؟‌
بنفشه: اصلا زیربار حرف‌های من نمی‌روند. من سوپرمارکت محل را تهدید کرده‌ام که هیچ وقت نباید به آنها ماست و پنیر پرچرب و کره بدهد. پدرم اضافه وزن دارد و چربی‌های زیادی در ناحیه شکم دارد که از خطرناک‌ترین شکل تجمع چربی‌هاست. الان چند وقتی است که از دست من فراری شده‌اند و در ویلایی در جاجرود، به این بهانه که آب و هوای تهران برای ما مساعد نیست، زندگی می‌کنند.
شقایق: یک بار برای خرید با پدرم به فروشگاه شهروند رفته بودم. یواشکی خامه برداشته بود و پشت‌اش قایم کرده بود که من نبینم.

شقایق دهقان از بازیگرانی است که هیچ‌گونه جراحی زیبایی انجام نداده و صورت‌اش صورت خودش است. چرا؟

شقایق: راستش، خیلی‌ها به من می‌گفتند دماغ‌ات را عمل کن. بیشتر از همه، مادرم می‌گفت‌ـ‌ برخلاف بقیه مادرها که اعتقاد دارند فرزندشان هیچ نقصی ندارد. من اگر بازیگر نبودم، حتما این کار را می‌کردم. اگر صورت‌ام برایم مهم نبود، این کار را انجام می‌دادم. ولی احساس می‌کنم صورت‌ام مصنوعی می‌شود و می‌ترسم تماشاچی مرا با آن قیافه جدید نپذیرد. من برای شغل‌ام احترام قایل‌ام. به نظر من بازیگر باید بتواند با صورت‌اش هر نقشی را بازی کند. من واقعا درک نمی‌کنم چه‌‌طوری می‌شود با دماغ عمل‌کرده، مثلا یک نقش تاریخی بازی کرد یا با صورتی که به‌اش بوتاکس تزریق شده، چه‌طور می‌شود اخم کرد. به نظرم این کار کسانی است که کار مدلینگ می‌کنند. من اصلا زیبایی مصنوعی را نمی‌پسندم.
بنفشه: البته برای بعضی‌ها این اعمال زیبایی، تنها جنبه زیبایی ندارد؛ مثلا دماغی که خیلی بزرگ است یا لبی که حال طبیعی ندارد، اعتماد‌به‌نفس فرد را کاهش می‌دهد و او را آزار می‌دهد و جراحی‌ زیبایی برای او جنبه درمانی و روانی دارد و نمی‌توان او را نکوهش کرد اما این اعمال برای یک بازیگر باید با دقت خاصی صورت بگیرد. من ترجیح می‌دهم به جای جراحی، با خورد و خوراک سالم و استفاده از کِرِم‌های مختلف، پوست خوب و اندام متناسبی داشته باشم.
 
 اکثر خانم‌ها به ظاهرشان خیلی اهمیت می‌دهند. خوش به حال آنهایی که با چیزی که به عنوان زیبایی برای ما تعریف می‌شود، فاصله دارند اما اعتماد به نفس خوبی دارند. به نظر من انجام کاری که باعث شود خودت را زیباتر ببینی، ایرادی ندارد؛ هر چند که توانایی‌ها و دانسته‌ها هم می‌تواند اعتماد به نفس را بالا ببرد. دوست‌های من واقعا به نسبت هم‌سن‌و‌سالان‌شان جسورند،‌ شاداب‌اند و معمولا رانندگی‌های خوبی هم دارند! در روابط اجتماعی آدم‌های موفقی هستند. ورزش اعتماد به نفس بالایی به افراد می‌دهد
نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 15:57 توسط Bad-Boy|

 

عمه آفریقایی رییس‌جمهور آمریکا که 6 سال به طور غیرقانونی در آمریکا زندگی می‌کرد، با پیروزی فرزند برادرش در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، سرانجام پناهندگی آمریکا را دریافت کرد.

 


به گزارش روزنامه انگلیسی دیلی‌تلگراف، عمه ناتنی رییس‌جمهور آمریکا بالاخره توانست پس از حضور ده ساله خود در ایالات متحده، پناهندگی این کشور را دریافت کند.


روزنامه دیلی‌تلگراف در گزارش خود آورده است: این تصمیم سه ماه پس از حضور "زیتونی اونیانگو" عمه اوباما در دادگاهی در بوستون اعلام شد.
                          

 

 

عمه اوباما


 این روزنامه با بیان اینکه درخواست پناهندگی خانم اونیانگو هرگز به صورت عمومی افشا نشده بود، تصریح کرد: افرادی که در ایالات متحده درخواست پناهندگی خود را مطرح می‌کنند باید دلیلی برای این درخواست خود از جمله مسائل مذهبی، نژادی، ملیتی، دیدگاه‌های سیاسی و یا عضویت در گروه‌های سیاسی داشته باشند اما وکیل عمه اوباما با بیان این ادعا که "روند اعطای پناهندگی به این خانم محرمانه است" تصریح کرده که نمی‌تواند دلیل درخواست پناهندگی وی را بازگو کند.
               

    
براساس گزارش دیلی‌تلگراف، اونیانگو در سال 2000 به ایالات متحده سفر کرد اما اولین درخواست پناهندگی وی رد و به صدور حکم دیپورت وی در سال 2004 منجر شد. اما او ایالات متحده را ترک نکرد و به زندگی در خانه‌ای عمومی در منطقه بوستون ادامه داد.

 


وضعیت وی به عنوان مهاجر غیرقانونی در ماه نوامبر سال 2008 و چند روز قبل از انتخاب باراک اوباما افشا شد و اوباما در واکنش به این موضوع مدعی شد: نمی‌دانستم عمه‌ام به طور غیرقانونی در آمریکا حضور دارد و بر این باورم که قانون در خصوص وی باید اجرا شود.

 


براساس این گزارش، قانون در مورد عمه اوباما اینگونه اجرا شد که پس از انتخاب اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، دستور تعلیق حکم دیپورت و بازگشایی دوباره پرونده پناهندگی این زن صادر شد و سرانجام به وی پناهندگی داده شد

نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 15:40 توسط Bad-Boy|

سوسن خانم نام آهنگی‌ است که گروه بروبکس آن را اجرا کرده است. در کلیپ این آهنگ، دستان دختری دیده می‌شود، اما هرگز تصویر این دختر نشان داده نشده است. حالا شما می‌توانید چهره این دختر را ببینید!

 

 

سوسن خانوم

 

سوسن خانوم

 

سوسن خانوم

نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 15:37 توسط Bad-Boy|

نقش زنان در زندگی غیرقابل انکارست.
زنان تعادل را در زندگی بوجود می‌آورند! باور نمی‌کنید؟!
پس عکس زیر را ببینید و باور کنید!
 
نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 15:33 توسط Bad-Boy|

نقش زنان در زندگی غیرقابل انکارست.
زنان تعادل را در زندگی بوجود می‌آورند! باور نمی‌کنید؟!
پس عکس زیر را ببینید و باور کنید!
 
نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 15:32 توسط Bad-Boy|

نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 15:26 توسط Bad-Boy|

هنر گريمهنر گريم

هنر گريم

هنر گريم

هنر گريم

هنر گريمهنر گريمهنر گريم

هنر گريم

هنر گريم

هنر گريم

هنر گريم
نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 15:25 توسط Bad-Boy|

هنر گريمهنر گريمهنر گريم

هنر گريم

هنر گريم

هنر گريم

هنر گريمهنر گريمهنر گريم

هنر گريم

هنر گريم

هنر گريم

هنر گريمهنر گريم

نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 15:22 توسط Bad-Boy|

این تخم مرغه یا گوجه؟

نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 15:18 توسط Bad-Boy|

تلاش یه خانوم برا باز کردن در بطری

نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 15:14 توسط Bad-Boy|

اس ام اس خرداد

 

سبو بشکست و دل بشکست و جام باده بشکست

خدايا در سراي ما چه بشکن بشکنه بشکن من نمي شکنم بشکن !

اس ام اس های جدید

اولين جلسه ي کلاس بود، استاد اسامي بچه ها را يکي يکي مي خواند،

رسيد به اسم «بارانه». شخص مورد نظر را که پيدا کرد پرسيد: واسه چي بارانه؟

دختر جواب داد: واسه اينکه روز تولدم بارون ميومده !

برادر اهل دلي از ته کلاس گفت: خوبه اون روز آفتابي نبوده !!!

اس ام اس های جدید

گلبولهاي سفيدم فداي باکتري هاي وجودت

(پيامک پزشکي- بهداشتي !)

اس ام اس های جدید

اين پيام جهت حاضري در دفتر رفاقت بود که بداني به يادتم !

اس ام اس های جدید

اگر کردي مراروزي فراموش

در آيد در دماغت ??? عدد جوش !
اس ام اس های جدید

اگه زندگي سخته  اگه مشکلات زياده  اگه بيکاري  اگه نياز به سرمايه داري

نگران نباش ما برات دعا مي کنيم !!!

اس ام اس های جدید

گل خوش بو ي من باش تا محتاج ادکلن فرانسوي نباشي!!!

اس ام اس های جدید

يه شب ستاره آرزو ها از آسمون اومد پايين گفت : يه آرزو بکن

منم تو رو خواستم

گفت نميشه

گفتم چرا ؟

گفت : ما تو جنس بنجل نيستيم !!!

اس ام اس های جدید


خانوم در حالي که جدول حل ميکرد از شوهرش پرسيد :

يک اختراع نام ببر براي جبران اشتباهات بشر !

شوهر گفت : محضر طلاق !!!

نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 15:5 توسط Bad-Boy|

اس ام اس خرداد

 

سبو بشکست و دل بشکست و جام باده بشکست

خدايا در سراي ما چه بشکن بشکنه بشکن من نمي شکنم بشکن !

اس ام اس های جدید

اولين جلسه ي کلاس بود، استاد اسامي بچه ها را يکي يکي مي خواند،

رسيد به اسم «بارانه». شخص مورد نظر را که پيدا کرد پرسيد: واسه چي بارانه؟

دختر جواب داد: واسه اينکه روز تولدم بارون ميومده !

برادر اهل دلي از ته کلاس گفت: خوبه اون روز آفتابي نبوده !!!

اس ام اس های جدید

گلبولهاي سفيدم فداي باکتري هاي وجودت

(پيامک پزشکي- بهداشتي !)

اس ام اس های جدید

اين پيام جهت حاضري در دفتر رفاقت بود که بداني به يادتم !

اس ام اس های جدید

اگر کردي مراروزي فراموش

در آيد در دماغت ??? عدد جوش !
اس ام اس های جدید

اگه زندگي سخته  اگه مشکلات زياده  اگه بيکاري  اگه نياز به سرمايه داري

نگران نباش ما برات دعا مي کنيم !!!

اس ام اس های جدید

گل خوش بو ي من باش تا محتاج ادکلن فرانسوي نباشي!!!

اس ام اس های جدید

يه شب ستاره آرزو ها از آسمون اومد پايين گفت : يه آرزو بکن

منم تو رو خواستم

گفت نميشه

گفتم چرا ؟

گفت : ما تو جنس بنجل نيستيم !!!

اس ام اس های جدید


خانوم در حالي که جدول حل ميکرد از شوهرش پرسيد :

يک اختراع نام ببر براي جبران اشتباهات بشر !

شوهر گفت : محضر طلاق !!!

نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 15:4 توسط Bad-Boy|

سیگار

نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 15:0 توسط Bad-Boy|

فان شاد.کام | بزرگترین سایت تفریحی ایرانیان

فان شاد.کام | بزرگترین سایت تفریحی ایرانیان

فان شاد.کام | بزرگترین سایت تفریحی ایرانیان

فان شاد.کام | بزرگترین سایت تفریحی ایرانیان

نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 14:55 توسط Bad-Boy|

دیروز کریم باقری با این ماشین در هتل محل اردوی پرسپولیسی ها حاضر شد تا همه را شگفت زده کند

 

کریم باقری

کریم باقری

 

نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 14:51 توسط Bad-Boy|

www.FunShad.com|بزرگترین سایت سرگرمی و تفریحی ایرانیان www.FunShad.com|بزرگترین سایت سرگرمی و تفریحی ایرانیان www.FunShad.com|بزرگترین سایت سرگرمی و تفریحی ایرانیان www.FunShad.com|بزرگترین سایت سرگرمی و تفریحی ایرانیان www.FunShad.com|بزرگترین سایت سرگرمی و تفریحی ایرانیان www.FunShad.com|بزرگترین سایت سرگرمی و تفریحی ایرانیان www.FunShad.com|بزرگترین سایت سرگرمی و تفریحی ایرانیان

نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 14:46 توسط Bad-Boy|

 
اولین مسابقه بوسیدن در ایران
 
میدونین که وقتی پای 20 میلیون تومن در میونه باید خجالت رو گذاشت کنار
 
البته منظور ما از بوسیدن 7 دقیقه بوسیدن ممتد و به صورت حرفه ایه که همتونم میدونم استادین
 جوایز مسابقه:
نفر اول : 10 میلیون تومان پول نقد برای نفر اول از طرف سایت فان شاد.کام
 
نفر دوم: امکان خرید 4 میلیون تومان مبلمان از نمایندگی های مجاز مبلمان خاور میانه
 
نفر سوم : امکان خرید 3 میلیون تومان از لوازم خانگی ال جی با نمایندگی گلدیران
 
نفر چهارم: سفر به کیش با همراه از طرف شرکت هواپیمایی هما
 
نفر پنجم: یک دستگاه سولاردوم هدیه از طرف شرکت سامسونگ با ضمانت سام سرویس
 نکته: کاندیدا های اجرای مسابقه در چت باکس آمادگی خود را اعلام نمایند.واضح  است که اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.
 
 
 
 
 
 
 
 

سوژه مورد نظر برای خانم ها:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سوژه مورد نظر برای آقایان:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

View Image

Go to fullsize image

Go to fullsize image
نوشته شده در سه شنبه ۴ خرداد۱۳۸۹ساعت 14:34 توسط Bad-Boy|


آخرين مطالب
» نقد آهنگ نقی از شاهین نجفی
»
» ShaHin NaJafi-HiCh hicH hICh
» merry christmas
»
» نقد آهنگ شر اعظم
» آدرس فیسبوک رسمی (ofiicial page) رپرها
» سرنوشت
» YOu HavE Only One DaY...!
»

Design By : Bad-Boy